các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên triển khai các giải pháp trọng tâm của công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW
Ngày đăng 18/02/2019 | 16:20  | Lượt xem: 59

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xác định: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện chỉ đạo đó, quận Long Biên triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận trong năm 2019.

Thực hiện những chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong nhiều năm qua, quận Long Biên đã chủ động đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây mới Trung tâm Y tế quận và các trạm y tế phường, bổ sung trang thiết bị nhằm đảm bảo duy trì các 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế  từ năm 2005; đồng thời tích cực triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã đạt được những kết quả quan trọng như: đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội về y tế, dân số (giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 bị suy dinh dưỡng, giảm tỷ suất sinh thô, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân); trên địa bàn toàn quận không xảy ra dịch bệnh lớn, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; tất cả các chương trình y tế theo định hướng của Bộ Y tế và chỉ đạo của Thành phố đều được triển khai đảm bảo đúng tiến độ; tập trung triển khai tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh; khám lập hồ sơ quản lý toàn dân năm 2018 đạt 119.3%; không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn,…

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn quận còn những khó khăn, thách thức: quận có tốc độ tăng dân số nhanh, gây ra sức ép trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; mô hình bệnh tật đã có nhiều thay đổi, các bệnh không lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp… có chiều hướng gia tăng gây khó khăn trong việc theo dõi, quản lý, khám chữa bệnh; tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới; còn tình trạng người dân chưa thật sự tin tưởng đến trạm y tế phường khi ốm đau và thường vượt lên tuyến trên khám, chữa bệnh,….Vì vậy, bám sát chỉ đạo tại Kế hoạch số 136-KH/QU ngày 13/4/2018 của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, UBND quận đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2019, trong đó các ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và UBND 14 phường phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, thực hành của người dân về chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dân số,….

2. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế Hà Nội bố trí các nguồn lực đảm bảo duy trì 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

3. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Duy trì việc tổ chức tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế và các trạm y tế phường theo đúng quy định của Bộ Y tế, tập trung hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao về tiêm chủng.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, phát triển y dược học cổ truyền tại phòng khám và trạm y tế phường, trong đó: Triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư số 39/2017/TT-BYT để khuyến khích người dân đến khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; đồng thời đẩy mạnh việc quản lý sức khỏe, theo dõi các bệnh không lây nhiễm, triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại các trạm y tế phường; lồng ghép công tác khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân với các chương trình y tế- dân số; đẩy mạnh sử dụng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu.

5. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thwujc phẩm (ATTP); duy trì kết quả của mô hình Tuyến phố ATTP có kiểm soát, đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể trường học; thực hiệm mô hình Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người ở 14/14 phường.

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số-kế hoạch hóa gia đình và Đề án Nâng cao chất lượng dân số. 

7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về y tế ở quận và các phường, trong đó tập trung vào công tác quản lý ATTP, quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập.

8. Triển khai các chương trình y tế, dân số theo định hướng của Bộ Y tế và chỉ đạo của Thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

9. Huy động đa dạng các nguồn lực trên cơ sở thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, tạo điều kiện cho lực lượng y tế ngoài công lập phát triển cùng các cơ sở y tế công lập thực hiện tốt các hoạt động y tế, dân số./.