các bài viết chuyên sâu

Phường Gia Thụy đẩy mạnh công tác Dân số- kế hoạch hoá gia đình
Ngày đăng 12/07/2018 | 08:23  | Lượt xem: 294

Nhiều năm trở lại đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học của phường phát triển mạnh. Tính từ năm 2010 trở lại đây toàn phường đã tăng gần 3000 nhân khẩu, từ 11.938 nhân khẩu năm 2010 thì đến hết 6 tháng đầu năm 2018, con số đã đạt gần 14.700 nhân khẩu.

Xác định công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của phường, vì vậy thời gian qua, phường Gia Thụy luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản,… tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Đặc biệt, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, Đảng ủy - UBND phường đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn để nâng cao chất lượng dân số của phường.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND phường, Ban Chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ phường thường xuyên được củng cố và đổi mới hoạt động, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng. Công tác Dân số - KHHGĐ được triển khai đồng bộ, tập trung giải quyết các vấn đề quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Cấp ủy, ban lãnh đạo, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi hành vi trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ. UBND phường đã chỉ đạo Ban Dân số-KHHGĐ là cơ quan Thường trực tham mưu cho phường trong việc ban hành các Kế hoạch và Chương trình hành động để triển khai, thực hiện; hướng dẫn thực hiện chính sách Dân số một cách hiệu quả, huy động toàn dân tham gia công tác Dân số - KHHGĐ, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể...  và đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi gia đình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Phường đặc biệt coi trọng tính gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chính sách của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm… Từ năm 2015 đến nay, UBND phường đã tổ chức ký cam kết không vi phạm chính sách Dân số (không sinh con thứ 3+) đối với toàn bộ đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại phường.

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong việc làm tốt công tác truyền thông, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân đối với công tác Dân số - KHHGĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Dân số - KHHGĐ của phường đã đạt được những kết quả tốt. Quy mô dân số được duy trì ở mức hợp lý; tỷ suất sinh thô là 8,6%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 1,6%; tuyên truyền, tư vấn cho 146 phụ nữ mang thai, 172 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, 114 trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh, các chỉ tiêu dân số cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trên địa bàn phường

Cùng với sự chủ động của chính quyền, các ngành, đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên dân số ở tổ dân phố cũng rất tích cực trong công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ. Phường đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần nhằm động viên đội ngũ Cán bộ và cộng tác viên làm công tác Dân số - KHHGĐ phát huy hết khả năng trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dân số của phường có 23 người, bằng sự tâm huyết và lòng nhiệt tình trong công tác, đội ngũ cộng tác viên dân số đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ. Trong đó, tập trung vào các cặp vợ chồng đã có 2 con hoặc sinh con một bề để truyên truyền, vận động không sinh con thứ 3.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động còn được chú trọng thực hiện dưới các hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt nhóm - tổ - hội, sinh hoạt lồng ghép ở các tổ dân phố và tuyên truyền theo chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ… 6 tháng đầu năm 2018, phường đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống đài truyền thanh của phường với 47 tin bài về công tác DS-KHHGĐ, căng treo 12 pa nô, khẩu hiệu; Phát 1250 tờ gấp, tờ rơi, 20 quyển tạ chí, tập san có nội dung về chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính... Tổ chức truyền thông nhóm nhỏ tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản được 12 buổi với 60 người dự. Vận động cá biệt đối với những cặp vợ chồng có ý định sinh con thứ 3+ không vi phạm chính sách dân số, phối hợp trung tâm DS-KHHGĐ quận tổ chức 01 buổi truyền thông kiến thức về phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh thu hút được 85 lượt người tham dự; Vận động 26 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số - KHHGĐ của phường vẫn còn những hạn chế nhất định như : Công tác vận động người tham dự các buổi tuyên truyền, truyền thông về dân số và vận động cá biệt nhằm giảm sinh con thứ 3+ còn khó khăn; số lượng người tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản còn hạn chế do điều kiện kinh tế của các gia đình ngày càng tốt hơn nên thường thực hiện ở các cơ sở y tế chuyên khoa.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong 6 tháng cuối năm 2018, phường Gia Thụy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm : Tiếp tục triển khai kế hoạch của Đảng ủy, UBND phường về thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, hoàn thành các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ được giao, phấn đấu mức giảm tỷ suất sinh đạt so với kế hoạch được giao là 0,01%o, duy trì mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, Chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai đạt 100% so với kế hoạch. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động chị em khám sức khỏe sinh sản và áp dụng biện pháp tránh thai vào ngày làm mẹ an toàn; Tuyên truyền, vận động các đối tượng đích tham gia đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” đạt hiệu quả.

Quá trình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn phường sẽ còn có những khó khăn, song với quyết tâm của Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và nhân dân, tin tưởng rằng, công tác Dân số - KHHGĐ phường Gia Thụy sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội toàn phường.