các bài viết chuyên sâu

Hội CCB phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 12/07/2018 | 08:24  | Lượt xem: 372

Cán bộ, hội viên Hội CCB phường Ngọc Thụy luôn gương mẫu phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn phường; Hội luôn phát huy vai trò là một đoàn thể chính trị vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Thụy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội CCB quận Long Biên, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường Ngọc Thụy; thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Hội CCB phường

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Ban chấp hành  Hội CCB phường đã tập trung xây dựng kế hoạch với những tiêu chí cụ thể, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền và nhân dân; Bảo vệ chế độ XHCN, khối đại đoàn kết toàn dân.

Phối hợp tốt với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tổ dân phố “Xanh – Sạch – Đẹp”, thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ các loai quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo; 100% cán bộ, hội viên đã tham gia ủng hộ được 87.400.000 đồng. Ban chấp hành Hội CCB đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của bộ chính trị, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Trong các hoạt động giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xóa nghèo bền vững, Ban chấp hành hội Cựu chiến binh phường đã thực hiện tốt việc tổ chức, vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc phối hợp với Ngân hàng chính sách giúp đỡ gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, Hội đã duy trì được 4 tổ vay vốn, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, có 97 hội gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số vốn vay là 4,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 450 lao động. Các hoạt động tình nghĩa được đặc biệt quan tâm, Hội đã tổ chức gặp mặt 58 CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Phối hợp tổ chức tang lễ cho 15 hội viên qua đời đảm bảo trang nghiêm đúng quy định. Thăm hỏi hội viên ốm đau được 180 lượt với số tiền 18.800. 000 đồng; phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức tốt việc mừng thọ hội viên tròn 70,75,80 tuổi cho 62 hội viên. Một số chi hội đã thành lập quỹ tình nghĩa cho hội viên vay phát triển kinh tế không lãi.

Hội  phối hợp tốt với lực lượng công an, quân sự phường trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vận động cán bộ, hội viên và  nhân dân tham gia phong trào“ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện  giữ gìn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn, đặc biệt ở các tổ dân phố có các dự án  xây dựng (đường 25m, 40m ) ..v.v... Tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký Nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2018 (09 thanh niên nhập ngũ ).

Quan tâm thường xuyên đến tổ chức đoàn thanh niên và cùng với Đoàn Thanh niên thường xuyên giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương và trong các trường học trên địa bàn, trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại; thường xuyên quan tâm và giúp đỡ tổ chức đoàn thanh niên, thực hiện ở đâu có Đoàn thanh niên là ở đó có Cựu chiến binh.

Trong việc thực hiện công tác chính sách, Hội đã phối hợp và tham mưu, đề nghị làm thủ tục cho các đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 62 của thủ tướng Chính Phủ. Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu quân nhân, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Hàng quý cán bộ hội viên tích cực tham gia các buổi thông tin thời sự để nắm bắt tình hình kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ hội viên và nhân dân. Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức cho 156 hội viên thăm lại chiến trường xưa để cùng nhau ôn lại quá khứ làm nền tảng vững vàng hướng tới tương lai; tổ chức cho 452 hội viên đi tham quan thực tế chương trình học tập và phát triển kinh tế tại Nam Định.

Hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và tích cực tham gia các phong trào khác do Quận hội và địa phương phát động. Hưởng ứng và tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch về trật tự, văn minh đô thị, Hội đã tổ chức và vận động được 678 lượt hội viên tham gia cắt tỉa 650 cây hoa giấy trên tuyến đường đê Ngọc Thụy, tham gia các buổi ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây, hoa tại các điểm vườn hoa công cộng do UBND phường phát động; chỉ đạo các chi hội thực hiện quản lý tốt các tuyến đường tự quản tại các tổ dân phố.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, của Hội cấp trên và theo chuyên đề học tập của năm 2018, Ban chấp hành Hội đã xây dựng và triển khai việc thực hiện đến các chi hội; Ban chấp hành Hội cũng chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thường xuyên nhắc nhở và kêu gọi cán bộ hội viên ra sức thi đua, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Qua đó nhận thức của cán bộ, Hội viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được nâng lên rõ rệt, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ Đảng viên, hội viên; Các nội dung chuyên đề được đưa vào sinh hoạt định kỳ, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên, hội viên nên đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Đề xuất với Đảng ủy và phối hợp tổ chức 2 buổi cho 178 đồng chí cán bộ chi hội và hội viên không là đảng viên nghe thời sự về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hiện nay hội viên trong toàn hội là 1779 đồng chí sinh hoạt tại 38 chi hội, đã kết nạp thêm 58 hội viên mới; làm thẻ hội viên cho 68 đồng chí, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2018 cho 47 đồng chí; ủng hộ quỹ nghĩa tình theo đề án 03 được 23.440.000.

Cán bộ, hội viên Hội CCB phường Ngọc Thụy luôn gương mẫu phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn phường; Hội luôn phát huy vai trò là một đoàn thể chính trị vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Thụy. Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể phường và điều quan trọng là tổ chức Hội luôn cố gắng vươn lên tự khẳng định vai trò, vị trí của mình, chủ động tích cực trong các hoạt động, nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm dân chủ, kỷ cương, đề cao vai trò lãnh đạo, coi trọng  công tác tuyên truyền, vận động và hoạt động thi đua, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, sát hội viên và nhân dân, nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Phát huy và tự hào về bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. 

Một số hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Hội:

 

Gặp mặt CCB tham gia chiến dịch Mậu thân

Giao lưu thể thao

Ra mắt CLB Cựu quân nhân

Cắt tỉa hoa giấy trên tuyến đê Ngọc Thụy

Chăm sóc vườn hoa tại tổ 15

Sửa chữa và bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

( Nguồn: Hội CCB phường)