các bài viết chuyên sâu

Phường Giang Biên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018
Ngày đăng 11/01/2019 | 16:45  | Lượt xem: 7228

Năm 2018, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới cơ sở, phường Giang Biên đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng và đảm bảo.

Năm 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện năm chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của quận “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở mức độ cao nhất, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên đã huy động sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị trong toàn phường. Với sự tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, đồng thời siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của phường đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

Hoàn thành toàn diện 06/08 chỉ tiêu kế hoạch do UBND quận và HĐND phường giao, cụ thể: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 14,8 tỷ đồng, đạt 100,3% so với dự toán. Ước chi ngân sách 10,2 tỷ đồng, đạt 89,78% so với dự toán sau bổ sung.  Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,03%. Giảm tỷ suất sinh 0,05‰. 06 hộ thoát nghèo đạt tỷ lệ 300%. 3.806 hộ dân cư được công nhận danh hiệu “ Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 91% (vượt kế hoạch 3%). 18/20 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, vượt kế hoạch 25%. 02 chỉ tiêu không đánh giá, đó là chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường và chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Chủ đề năm công tác của thành phố gắn với việc thực hiện Chương trình 01-CT/QU và Chương trình 02-CT/QU của Quận ủy năm 2018 được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới. Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao. UBND phường thường xuyên rà soát quy chế, phân công nhiệm vụ CBCC, NLĐ cơ quan đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát khung năng lực vị trí việc làm. Trong đó điều chỉnh các nội dung trong điều hành và phối hợp theo nguyên tắc ‘một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Công tác xây dựng quy trình nội bộ được thực hiện chuẩn hóa nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc. Năm 2018 đã xây dựng và duy trì thực hiện 13 quy trình điều hành chung cấp phường. Kiểm soát và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác xác định rõ nội dung công việc, rõ trách nhiệm và tiến độ hoàn thành. Công tác triển khai các mô hình hoạt động và ứng dụng CNTT được chú trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân. Mô hình ‘‘Bộ phận TNHS & TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân” bước đầu đạt hiệu quả và được sự đánh giá cao của người dân khi giao dịch tại bộ phận Một cửa; ‘‘Mô hình Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo” đã được bố trí cơ sở vật chất, nhân lực, công khai quy trình. Bước đầu chạy thử nghiệm phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý lịch tuần, quản lý cuộc họp với nhiều tính năng, tiện ích. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhận và có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công sở theo Quyết định số 522/QĐ-UBND và Quyết định số 1665/QĐ-UBND thành phố Hà Nội. Tổ chức triển khai ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở công sở, nơi công cộng tới 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan phường. Thực hiện nghiêm quy trình tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí. Tăng cường tự kiểm tra công vụ. Nâng cao chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng theo Quyết định 641-QĐ/QU. Kết quả đã thực hiện đánh giá và xếp loại 345 lượt người, trong đó HTXSNV 21 người đạt tỉ lệ 6,08 %; HTTNV 302 người đạt tỷ lệ 87,5%; HTNV: 20 người, đạt 5,8 %; không hoàn thành nhiệm vụ 01 người, đạt 0,2 %.

Tích cực triển khai các hoạt động thực hiện năm chủ đề của quận ‘Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. Xây dựng 44 chương trình; sử dụng 43 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống ĐTT phường năm chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. Phối hợp với đơn vị duy tu, duy trì thực hiện thay thế, cắt tỉa 285 cây xanh mất an toàn, trồng mới 141 cây xanh trên địa bàn phường. Phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức trồng hoa tại các gốc cây trên tuyến đường Tình Quang, biến điểm chân rác thành đoạn đường hoa. Phát động xã hội hóa trồng cây, hoa xây dựng tuyến đường hoa tại tuyến phố Lưu Khánh Đàm. Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường kiện toàn với 422 thành viên và hỗ trợ dụng cụ thường xuyên duy trì vườn hoa tại các tổ dân phố vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Công ty môi trường và đô thị Phú Thành thường xuyên đảm bảo thu gom rác thải, không để rác tồn. Khối lượng rác được thu gom, vận chuyển bằng xe cơ giới đạt trên 90% (khoảng 1,8 tấn/ngày). Hoàn thành việc rà soát 18 tuyến đường đề xuất quận duy tu, duy trì năm 2019; sơn kẻ vạch tại 05 tuyến đường trong khu đô thị. Tổ chức thi đua phòng làm việc xanh - sạch - đẹp tại cơ quan UBND phường, trụ sở công an, y tế, các trường học; Hội thi tổ dân phố xanh – sạch - đẹp.

Kinh tế trên địa bàn phường duy trì tăng trưởng khá theo hướng thương mại – dịch vụ. Năm 2018, chỉ đạo nhân dân gieo trồng lúa 32,2 ha; 14 ha trồng rau và cây ăn quả; chuyển đổi 03 ha đất nông nghiệp tại khu 1. Duy trì 8,7 ha rau an toàn tại khu 4, khu 5 và 8,2 ha trồng cây ăn quả tại khu Hồ Tròn. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 192 cơ sở về an toàn thực phẩm. Tiêm vacxin phòng dịch bệnh cho 2.710 gia súc, gia cầm, đạt 100% kế hoạch giao. Thực hiện tiêu độc, khử trùng 150.000 m2. Kiểm tra, đôn đốc chủ phương án quản lý và khai thác chợ tạm Tình Quang hoàn thiện các thủ tục về báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án quản lý sau đầu tư, đảm bảo các điều kiện PCCC theo quy định. Duy trì tiêu chí chợ văn minh thương mại tại chợ Quán Tình. Chủ động ứng phó với diễn biến của thiên tai, đảm bảo không có thiệt hại về tài sản. Phối hợp với Ban QLDA, XN thoát nước số 5 thực hiện nạo vét 03 tuyến đường trước mùa mưa bão; khơi thông dòng chảy trên các hệ thống thoát nước không để phát sinh úng ngập; kịp thời khắc phục ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Tiến hành nạo vét 02 tuyến mương nội đồng vùng bãi với chiều dài 1.600m.

Công tác thu – chi ngân sách đã hoàn thành trong điều kiện khó khăn chung của quận và phường. Có thể nói, năm 2018 cũng là năm vô cùng khó khăn trong thu ngân sách của địa phương, do nhiều nguồn thu bị giảm sút. Ngay từ đầu năm 2018, phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, đặc biệt đối với nguồn thu lệ phí trước bạ. Kết quả, một số chỉ tiêu thu ngân sách đã đạt và vượt kế hoạch như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 147,1%; thu từ quỹ đất công ích và HLCS đạt 223,1%; thu khác đạt 199,4% kế hoạch giao.

Cùng với phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, công tác quản lý đất đai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoàn thiện trình UBND quận thẩm định và cấp GCNQSD đất đối với 05 trường hợp đã cấp giấy đăng ký đất đai và cấp lại. Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với 36 khu đất công trên địa bàn phường; tăng cường giám sát và xử lý các sai phạm phát sinh. Kiến nghị UBND quận đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng Giang Biên đồng thời hướng dẫn các đơn vị, cá nhân hoàn thiện các thủ tục về thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép hoạt động khai thác bến bãi, bến thủy nội địa theo quy định.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng thực hiện. Phối hợp với Đội Thanh tra giao thông quận kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt các trường hợp xe quá khổ quá tải chạy tại điểm trung chuyển VLXD khu bãi Dâu, bãi Ủi. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều đối với 06 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền phạt = 18 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng: Phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Long Biên thực hiện 03 dự án: Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 18; Cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố số 7; Công trình cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Giang Biên. Các công trình thi công đảm bảo theo đúng báo cáo kinh tế đã được phê duyệt, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát duy trì trật tự đô thị trên các tuyến đường, phố theo kế hoạch, tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, cắm chốt tại các điểm đen thường xảy ra vi phạm vào các giờ cao điểm. Nhắc nhở 144 trường hợp bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè; lập biên bản 38 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp = 5.700.000đ. Tháo dỡ 413 băng rôn, 02 trường hợp dựng lều lán sai quy định. Nhắc nhở 60 trường hợp để vật liệu xây dựng không đúng quy định; xử phạt 17 trường hợp = 12.750.000đ. Nhắc nhở 131 trường hợp ô tô đỗ sai quy định, xử phạt 14 trường hợp số tiền 8.050.000đ. Xử phạt 01 trường hợp gia súc thả rông, thu 750.000đ.

Năm 2018 có 174 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ (tăng 17 công trình so với cùng kỳ năm 2017). 100% các công trình riêng lẻ, các dự án xây dựng nhà chung cư có phép và thực hiện việc công khai dân chủ theo quy định. 100% các công trình đã hoàn thiện thi công thuộc diện phải đóng thuế đã nộp thuế xây dựng với số tiền 1.385.593.000đ.

Công tác quản lý nhà chung cư, PCCC được tích cực chỉ đạo. Tổ chức hội nghị nhà chung cư kiện toàn Ban quản trị nhà chung cư số 12, CT18 và H2; giao ban định kỳ với các ban quản trị, đơn vị cung cấp dịch vụ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý nhà chung cư; tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá hiện trạng công tác phòng cháy chữa cháy, đưa ra các giải pháp khắc phục về PCCC nhà chung cư. Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cụm nhà chung cư H2, lô H thấp tầng, K1, K2, khu nhà CT19, CT15, NO09…Tổ chức kiểm tra hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ về chất lượng dịch vụ và yêu cầu khắc phục các tồn tại. Phối hợp với Đội cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn nghiệp vụ tại khu đô thị Việt Hưng. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC kiểm tra 16 hộ gia đình kinh doanh sản xuất xen kẹt trong khu dân cư có nguy cơ cháy nổ; kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư cao tầng, các chợ, cửa hàng kinh doanh Gas... trên địa bàn phường.

Hoạt động văn hóa xã hội bám sát các kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo hiệu quả thiết thực. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 254 chương trình, 508 buổi = 2.109 tin, bài viết. Chăng treo 2.100 khẩu hiệu, băng zôn, panơ các loại tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức 08 đêm văn nghệ quần chúng chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2018), lễ hội truyền thống, ra mắt câu lạc bộ văn nghệ tổ dân phố số 6 gắn với kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổ chức 02 đêm liên hoan văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và 15 năm ngày thành lập Quận Long Biên. Tham gia chương trình ca múa nhạc Đảng - mùa xuân - dân tộc năm 2018 cấp quận đạt giải xuất sắc, đại diện cho quận Long Biên tham gia liên hoan văn nghệ cấp thành phố. Tổ chức 20 buổi giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn tại các điểm di tích, trụ sở HĐND & UBND phường nhân các ngày lễ trong năm. Tham gia giải cờ tướng, giải bóng bàn Cup 27/3 do quận Long Biên tổ chức đạt 01 giải ba bóng bàn, 01 giải ba cờ tướng. Tham gia giải bóng chuyền do quận tổ chức đạt giải nhất bóng chuyền hơi nam. Tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, thu hút 800 vận động viên tham gia. Tổ chức tuyên truyền lưu động thực hiện chủ đề ‘‘Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” và hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 từ tổ dân phố tới phường, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư. Năm 2018 có 104 hộ gia đình tiêu biểu, 43 liên gia tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Duy trì mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 cấp quận.

Các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế đạt kết quả tốt. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều đạt trên 90%. Thực hiện tốt các hoạt động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95,5%. Công tác chữ thập đỏ, hiến máu nhân đạo được tổ chức tích cực và thu hút được đông đảo thành phần nhân dân tham gia, hưởng ứng. Tuyên truyền vận động hiến máu được 176 đơn vị máu, đạt 160% kế hoạch giao.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, tạo điều kiện cho các trường trên địa bàn phường làm tốt công tác dạy và học. Năm học 2018-2019, các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, có các giải pháp để bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, tăng cường kỉ cương nề nếp; giữ vững trường chuẩn quốc gia. Tổ chức thành công buổi gặp mặt các nhà giáo đã và đang cống hiến trong sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các chỉ tiêu về công tác chăm sóc người có công, an sinh xã hội sớm hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách của các cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Quốc khánh 02/9; tổ chức tặng quà 2.038 lượt người với tổng số tiền 756.100.000 đồng từ nguồn Trung ương, thành phố, quận, phường. Thực hiện chi trả tiền hưu trí, chính sách xã hội hàng tháng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Hoàn thành chỉ tiêu điều dưỡng tại Trung tâm 24/19 đối tượng, đạt 126% chỉ tiêu quận giao; khám sức khỏe 100% cho người có công và gia đình chính sách trên địa bàn phường. Cấp phát 308 thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, sau Cách mạng, thân nhân liệt sỹ, đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, cựu chiến binh. Xây nhà đại đoàn kết hộ bà Nguyễn Thị Hiền - tổ 5 với số tiền hỗ trợ là 70 triệu đồng. Phối hợp giải quyết cho 568 lao động có việc làm, đạt 160% chỉ tiêu quận giao.

Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm. Thăm hỏi và tặng quà  cho 125 lượt trẻ với tổng số tiền 34,3 triệu đồng. Tổ chức 02 buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn.

Các chỉ tiêu pháp lệnh về phòng chống tệ nạn xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao. Cai nghiện bắt buộc 6/2 đối tượng, đạt tỷ lệ 300%. Cai tự nguyện tại trung tâm: 7/6 đối tượng, đạt tỷ lệ 117%. Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: 3/1 đối tượng, đạt tỷ lệ 300%.

An ninh chính trị được đảm bảo, giữ vững và ổn định. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn phường. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Công tác quân sự địa phương được nâng cao, công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác dự bị động viên, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, công tác hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật, công tác sẵn sàng chiến đấu. Đăng ký tuổi 17 cho 48 công dân; đăng ký bổ sung dân quân cho 87 đồng chí. Hoàn thiện 46 phiếu 639 và thông tin cấp thẻ QNDB. Hoàn thành huấn luyện dân quân nòng cốt với 58 đ/c, quân số tham gia huấn luyện trên 95%; Tham gia Hội thao quốc phòng LLVT quận đạt giải nhì. Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 cho 107 nam công dân, kết quả có 44 nam công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại quận.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Thực hiện tốt các tiêu chí mô hình Một cửa thân thiện, gần dân, mô hình Tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn phường giai đoạn 2018 - 2020. Duy trì công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” đảm bảo thuận lợi cho nhân dân khi giao dịch. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 9235/9239 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%. Tiếp nhận và giải quyết 795 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết sớm các hồ sơ, TTHC có hẹn trước thời hạn đạt trên 60%. Không có hồ sơ chậm muộn.

Công tác Tư pháp; tiếp nhận và giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2018 tiếp nhận và giải quyết 300 hồ sơ khai sinh; 68 hồ sơ khai tử;  332 hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân; 75 hồ sơ đăng ký kết hôn; 07 trường hợp nhận cha, mẹ, con; 05 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch. Tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền pháp luật; 01 buổi trợ giúp pháp lý tại chỗ. Phát 7.000 tờ gấp tuyên truyền phổ biến pháp luật. Triển khai thực hiện cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 với 1000 bài viết dự thi. Tiếp nhận và giải quyết 10/10 đơn thư, không có đơn thư quá hạn. Hoàn thiện các tiêu chí thực hiện mô hình hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cấp phường giai đoạn 2018-2020.

Nhìn tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của phường trong 12 tháng qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mang tính bền vững, lâu dài. Công tác quản lý đô thị mặc dù được kiểm soát tuy nhiên vẫn còn tình trạng tái phạm, vi phạm... Theo đồng chí Đặng Thúy Vân – Chủ tịch UBND phường Giang Biên, trọng tâm năm 2019, phường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015–2020 gắn liền với thực hiện năm chủ đề của thành phố và quận ‘‘Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Để tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Giang Biên đã yêu cầu các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch từ đầu năm để có biện pháp cụ thể, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phát huy tính chủ động, tích cực của tập thể, cá nhân, nêu cao vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Quyết tâm dồn sức hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đưa phường Giang Biên ngày càng vững bước đi lên trên con đường đổi mới./.