các bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm với kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014- 2019!
Ngày đăng 11/01/2019 | 16:54  | Lượt xem: 9027

Cùng với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, 5 năm qua với phương châm hoạt động: Mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động, đảm bảo “gần dân, sát dân, nghe dân nói, làm cho dân tin”, MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn. Đó chính là sự chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Với nhũng nội dung và các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đã đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực: chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa  ngày càng được nâng cao, công tác an sinh xã hội, chăm sóc các gia đình chính sách, các hộ nghèo ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đã có hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn phường được sửa chữa,  xây dựng mới. Với sự tập trung của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên đời sống kinh tế, đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường ngày càng được nâng cao, nhân dân đoàn kết, gắn bó. Việc chấp hành pháp luật của nhà nước được thực hiện tốt. An ninh trật tự được đảm bảo. Ý thức tự giác, tự quản của nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quy ước cộng đồng ngày một tốt hơn. Công tác hòa giải tại khu dân cư, tổ dân phố hiệu quả, những bất đồng bức xúc trong nội bộ nhân dân giảm rất nhiều, tạo sự đoàn kết ổn định, hạn chế được đơn thư vượt cấp. Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết và trả lời qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị nhân dân. Ủy ban MTTQ phường cũng đã tổ chức nhiều hội nghị để nhân dân đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Làm tốt công tác giám sát đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. giám sát công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa phường; giám sát đầu tư cộng đồng tại các công trình dự án… Đặc biệt, thực hiện quyết định 217, 218 của bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội, MTTQ phường đã chủ động lựa chọn nhiều nội dung thiết thực để tổ chức giám sát. Qua giám sát đã có nhiều kiền nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý TTĐT, chính sách an sinh xã hội, thu ngân sách và các quy chế dân chủ đã được ban hành, cải cách hành chính…..

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ quận Long Biên, Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất của HĐND – UBND, các ngành, sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ mặt trận từ phường tới các tổ và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, công tác mặt trận trên địa bàn phường ngày càng được quan tâm, vai trò vị trí của MTTQ được nâng cao, các hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả. Nhiều thế hệ cán bộ tâm huyết trách nhiệm với công việc, hệ thống mặt trận ngày càng được củng cố, nề nếp, đáp ứng được các nhiệm vụ đặt ra. …Những thành quả, những kết quả đó có công lao đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ mặt trận trên địa bàn phường 5 năm qua.

Với nhiều nỗ lực cố gắng từ Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường tới các Ban CTMT trong nhiệm kỳ qua MTTQ đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành các mục tiêu và chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra, góp phần hoàn thành các chương trình công tác của Đảng bộ, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Ủy ban MTTQ phường đã được tặng nhiều bằng khen của tập thể và các cá nhân của các cấp và luôn là đơn vị trong tốp dẫn đầu trong các phong trào thi đua của quận Long Biên.Năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Năm 2014, 2015, 2016, 2017: Ủy ban MTTQ phường được Ủy ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.  Năm 2016:  Ủy ban MTTQ phường được Ủy ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03/BCT về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

Tự hào về truyền thống đoàn kết yêu nước ngàn đời của dân tộc ta, về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, trong Nhiệm kỳ tới 2019-2024, MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh các hoạt động về tổ dân phố. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh toàn dân để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác đề ra, phấn đấu xây dựng phường Ngọc Lâm văn minh – hiện đại. thực sự là cấu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.