các bài viết chuyên sâu

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua năm 2018 của công đoàn phường Việt Hưng
Ngày đăng 31/01/2019 | 09:26  | Lượt xem: 251

Năm 2018, Công đoàn phường được LĐLĐ quận ghi nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc và được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua.

 Ngay từ đầu năm bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo mọi điều kiện của UBND phường, ban chấp hành công đoàn phường đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm,xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội dung, tiến độ thực hiện cụ thể, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với UBND và các ban, ngành, đoàn thể phường phát động phong trào thi đua và triển khai các nhiệm vụ công tác của công đoàn.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ở từng lĩnh vực công tác, từng đồng chí trong công đoàn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Kết thúc năm 2018,các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra,  công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính được quan tâm,100 % hồ sơ giải quyết đúng hạn, trong đó 81% được giải quyết trước hạn; ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính được tăng cường góp phần quan trọng trong việc xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ; Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và bộ phận “Một cửa thân thiện, gần dân”. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với tỷ lệ  đạt 100%, rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số TTHC lĩnh vực hộ tịch.

Hoạt động tại bộ phận Một cửa phường luôn được đánh giá cao

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện, các hoạt động VHVN-TDTT, công tác an sinh xã hội, chủ đề ”Vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp ” thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và chúc tết nhân dân Việt Hưng, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể được tập trung thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phường đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua do liên đoàn lao động quận và Phường phát động. Công tác thi đua khen thưởng được Thủ trưởng cơ quan phường đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức đổi mới ; đã tổ chức hội nghị phát động thi đua ngay từ đầu năm và tổ chức các đợt sơ, tổng kết phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Năm 2018 , với sự tập trung trong tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phong trào xanh sạch đẹp đã làm thay đổi toàn bộ cảnh quan tại trụ sở cơ quan phường Việt Hưng, tạo động lực môi trường làm việc văn minh- thân thiện cho đội ngũ cán bộ công chức và sự đánh giá, ghi nhận của mỗi người dân khi đến UBND phường.

Phong trào xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp được đoàn viên Công đoàn nhiệt tình hưởng ứng

Tổng kết phong trào thi đua phường đã có 69 lượt đoàn viên công đoàn được UBND phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tổng số tiền 41.400.000 đ,  44 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” . Có 10 cá nhân được UBND quận công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”;  04 cá nhân tiêu biểu được UBND quận tặng giấy khen. Đặc biệt, trong phong trào thi đua, cơ quan phường có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen, 01 cá nhân được tặng bằng khen của UBND thành phố Hà Nội,phường Việt Hưng được Hội đồng thi đua khen thưởng quận đánh giá xếpthứ nhất khối phường, được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính Phủ.

Năm 2018, Công đoàn Cơ quan phường đã được Liên đoàn Lao động quận tặng Cờ đơn vị dẫn đầu

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam , năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu  của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là năm thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp- văn minh”. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019,Công đoàn phường Việt Hưng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do quận và phường phát động,tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm sau: 

1. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên nguyên tắc 3 theo, 5 rõ,đảm bảo kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, quy trình giải quyết công việc nội bộ cơ quan.

2. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp và văn minh” ; thực hiện Quyết định: 522/QĐ-UBND  về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa 12) về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa 12) về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên.

3. Thi đua tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động về cải cách hành chính. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô: Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25 đề ra; Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Mỗi Cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các nội dung mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện, gần dân và mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư.

5. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận, Thành phố, đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

6. Nâng cao vai trò đại diện tham gia quản lý, kiểm tra giám sát, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng CNVCLĐ, đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chăm lo đời sống đại diện và bảo vệ quyền lợi ich hợp pháp chính đáng của người lao động.

7. BCH công đoàn phát huy vai trò xây dựng chi bộ, đảm bảo nội bộ đoàn kết nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tuyên truyền giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp, thường xuyên kiện toàn tổ chức, xây dựng công đoàn - cơ quan phường vững mạnh.