các bài viết chuyên sâu

Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Ngày đăng 10/04/2019 | 16:07  | Lượt xem: 1610

 

Trên cương vị chức trách đươc giao phải nói rằng đồng chí Phạm Nam Giang - Phó chỉ huy trưởng phụ trách công tác quân sự của phường Ngọc Lâm là một trong những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Từ những nhiệm vụ cụ thể như đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quân sự, quốc phòng tại cơ sở, kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân, kế hoạch phòng thủ dân sự….; đồng chí Phạm Nam Giang đã cùng BCH quân sự phường tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường đã làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua quyết thắng. Tăng cường giáo dục cho cán bộ chiến sỹ trong LLVT phường có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, có động cơ đúng đắn, có ý thức tự giác. Kịp thời đề nghị kiện toàn Ban CHQS phường đúng biên chế, đủ sức lãnh đạo chỉ đạo LLVT phường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các đồng chí trong BCH quân sự phường tổ chức duy trì chế độ trực SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn do Ban CHQS quận và UBND phường huy động trong các ngày lễ, tết và các sự kiện diễn ra  với tổng quân số tham gia ứng trực, thực hiện nhiệm vụ hơn 520 lượt người. Qua các đợt kiểm tra của Ban CHQS quận, BTL Thủ đô đều được đánh giá cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hiện hành về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là về xây dựng lực lượng DQTV. Hiện tại, lực lượng dân quân theo biên chế 181 đồng chí. Trong đó 86% nam, 14% nữ; có 19 đồng chí là Đảng viên; bộ đội phục viên xuất ngũ là 21 đồng chí; tổ chức biên chế được kiện toàn 100% theo quy định của Luật DQTV.

Tổ chức, tham mưu thực hiện tốt việc cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. Năm 2018, mở lớp cho 80 đồng chí đối tượng 4 mở rộng đạt 100% kế hoạch và chỉ tiêu quận giao; kết quả kiểm tra (100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi là 84,2%). Tham mưu việc xây dựng kế hoạch năm, huấn luyện cho lực lượng dân quân phường đủ 100% nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra, quân số đạt 99,8%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 82% đạt khá, giỏi. Tham gia đầy đủ các nội dung hội thao quốc phòng LLVT năm 2018 đạt giải nhất môn quân y, đạt giải ba ba môn quân sự phối hợp. Thực hiện nghiêm công tác động viên, điểm danh, kiểm tra SSCĐ và bàn giao nguồn, huấn luyện theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu của Ban CHQS quận giao. Tổ chức đăng ký và quản lý chặt chẽ 100% công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

Không chỉ vậy, với vai trò là Phó chủ tịch công đoàn cơ quan phường Ngọc Lâm, chủ nhiệm CLB tình nguyện vì sức khỏe và môi trường của công đoàn, đồng chí Phạm Nam Giang còn tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn các cấp phát động và tổ chức hiệu quả các hoạt động trong đoàn viên công đoàn cơ quan phường. Chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp; hướng dẫn đồng chí, đồng nghiệp trồng, chăm sóc cây xanh trong từng phòng làm việc và trong khuôn viên cơ quan phường. Chủ động cùng thành viên CLB tham gia cùng các CLB khác của hội PN, CCB, Đoàn thanh niên phường đảm bảo VSMT tại các khu vực công cộng trên địa bàn vào sáng thứ 7 hàng tuần, được nhân dân trên địa bàn phường đánh giá rất cao.

Tự ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ hoàn thành tốt nhất  công việc chuyên môn đang đảm nhận, đồng chí Phạm Nam Giang cũng đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. Chính vì vậy, dù bất kể ở vai trò công tác nào, sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, khoa học trong công việc của đồng chí Phạm Nam Giang cũng đều được ghi nhận qua sự tin yêu của đồng chí đồng nghiệp và sự đánh giá ghi nhận thi đua của các cấp. Cùng với thành tích chung của quân sự phường đạt Đơn vị Quyết thắng, đồng chí Phạm Nam Giang thật xứng đáng với các thành tích đã được khen thưởng:

Năm 2017, 2018: Bộ Tư lênh Thủ đô tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Năm 2018:  UBND quận Long Biên tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi CHT, CTV giỏi Ban CHQS phường năm 2018; giấy khen đã có thành tích trong 5 năm thực hiện NQ số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2018 và  khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.