các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trong 6 tháng đầu năm 2019!
Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 246

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã bám sát vào sự lãnh đạo của UBMTTQ Quận Long Biên và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Ngay từ những ngày đầu năm, UBMTTQ phường đã chủ động tham mưu và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 39 ông bà vào UBMTTQ phường khóa XIII, tại Hội nghị lần thứ I, UBMTTQ phường đã hiệp thương cử 5 ông bà vào Ban Thường trực, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Thường trực. Ngay sau Đại hội Ban Thường trực đã ban hành Quy chế làm việc của UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và năm 2019 để triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND đến các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên thường vụ - Chủ tịch UBMTTQ Quận Long Biên phát biểu tại Đại hội MTTQ phường Việt Hưng khóa XIII nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thực hiện chủ đề của Đại hội Dân chủ, - Đoàn kết – Đổi mới và hiệu quả”; đồng thời quán triệt sâu sắc phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”,  Mặt trận tổ quốc phường Việt Hưng đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động, thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực tế cho thấy các phong trào, các cuộc vận động lớn do Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, được tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, Thường trực Mặt trận tổ quốc phường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng về tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển phường Việt Hưng theo hướng bền vững.

Những ngày đầu tiên năm 2019 UBMTTQ phường đã phối hợp với UBND tổ chức Lễ chúc mừng thọ cho 204 cụ cao niên nhân dịp Tết dương lịch.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà chúc mừng thọ cho các cụ tuổi 100

Phối hợp với UBND tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết Nguyên đán của các cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng được hưởng với tổng số: 1.535 xuất quà trị giá 467.770.000đ, cũng trong dịp Tết Nguyên đán trích quỹ nghèo phường hỗ trợ: Hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn đột xuất là 64 hộ với tổng số tiền là 24.400.000đ.

Tặng quà hộ nghèo nhân ngày gia đình Việt Nam

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động của địa phương. Đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ, học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 là “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi, tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền nam, 129 năm ngày sinh nhật Bác và chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường khóa XIII và quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Thực hiện năm chủ đề 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch và thành lập 03 tổ giám sát, tuyên truyền vận động tại các tuyến phố có tên về thực hiện TTĐT, TTXD và VSMT, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ đề của quận.

          Phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên các tuyến phố chấp hành quy định về TTĐT, VSMT. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giám sát của MTTQ, cơ bản các tuyến phố đã gọn gàng, thông thoáng, việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe dưới lòng đường đã giảm hẳn so với trước.

Phối hợp với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đặc biệt, bằng những việc làm cụ thể thực hiện có hiệu quả chủ đề của quận như mô hình của Hội phụ nữ đổi chai lọ nhựa lấy hoa, cây cảnh để trang trí làm đẹp tại gia đình và nơi công cộng.

 Chương trình đổi phế liệu lấy cây đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư

 Đoàn thanh niên với hoạt động phối hợp tổng vệ sinh cùng công nhân môi trường với chuyên mục “ Hoa của phố ” đã được các được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận biểu dương đã góp phần lan tỏa mô hình hay, việc làm tốt trong xã hội. Phối hợp tuyên truyền vận động được 3 nhà hàng kinh doanh ẩm thực lắp đặt thiết bị tách mỡ trước khi thải ra môi trường, hiện nay đang triển khai mô hình mái nhà xanh 3.1

Phối hợp tham gia tổ chức tốt và nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận và đại biểu HĐND phường, tổ chức tốt Hội nghị phản biện xã hội vào các dự thảo Nghị quyết HĐND tại kỳ họp thứ VIII. MTTQ đã phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân từ các tổ dân phố tới phường năm 2019 bàn: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, đồng thời gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Kết quả: 15/15 tổ dân phố tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân với tổng số đại biểu tham dự bình quân đạt tỷ lệ 74,4 %. Phối hợp với chính quyền, tổ dân phố, và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tang văn minh, không tổ chức ăn uống, không có hoạt động mê tín dị đoan, lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm đạt 71,4%. Trong việc cưới chấp hành tốt Chỉ thị 11/CP của Thành ủy, các quy định của quận, phường và quy ước của tổ dân phố. Vận động toàn dân tham gia Lễ hội văn minh, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, toàn phường có 3 Lễ hội tập trung chủ yếu vào đầu năm, các Lễ hội trên địa bàn được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống yêu nước tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, không có hiện tượng mê tín dị đoan.

Các tổ liên gia ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố

Vận động nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”. Xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch với UBND về mô hình “ Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 tới các thành viên, các tổ dân phố. Hiện nay phường còn 06 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. UBND, UBMTTQ phường đã phân công các tổ chức thành viên, tổ dân phố tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo, để cuối năm phấn đấu 02 hộ thoát nghèo năm 2019.

Xây dựng, triển khai kế hoạch vận động quỹ nghèo năm 2019 đến các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận tổ dân phố. Vận động nhân dân, các tổ chức trên địa bàn phường ủng hộ quỹ: “ Vì Biển đảo Việt Nam ” năm 2019 được: 106.935.000 đồng. Quỹ: “ Đền ơn đáp nghĩa” được 113.530.000 đồng và ủng hộ hoạt động hè đạt kết quả cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ phường đặc biệt quan tâm, đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong hệ thống MTTQ các đoàn thể chính trị về giám sát thường xuyên hàng tháng đối với  cán bộ, công chức, đảng viên. 6 tháng đầu năm đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 402 lượt cán bộ, đảng viên và bằng phiếu giám sát đối với 132 lượt là cán bộ, công chức tại phường và lãnh đạo TDP. MTTQ thường xuyên giám sát công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa thân thiện gần dân, việc tiếp công dân và trả kết quả giải quyết TTHC và tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức được nhân dân ghi nhận. Tổ chức lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa phường 06 buổi với 95 phiếu phát ra. Kết quả: 90 phiếu đánh giá rất tốt = 94,73%, 05 phiếu đánh giá tốt = 5,27%, 100% hồ sơ giải quyết theo đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ trả trước thời hạn đạt 80%.

Bộ phận một cửa luôn nhận được sự đánh giá rất hài lòng của công dân khi đến giao dịch

Tích cực tham gia giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức giám sát 09 buổi về TTĐT, TTXD, VSMT, VSATTP, giám sát 11/11 công trình xây dựng nhà tư nhân, các công trình đều được cấp phép và treo giấy phép tại chân công trình. Ban thanh tra nhân dân đã tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019 và tổ chức bầu Trưởng, Phó ban và các thành viên TTND nhiệm kỳ 2019-2021 với 9 thành viên. Ban TTND đã xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể từng thành viên để hoạt động đạt hiệu quả cao, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp cùng với phường hòa giải thành 01/01 vụ việc, giải quyết 11/12 đơn của công dân còn 01 đơn đang xem xét giải quyết. 15 nhóm nòng cốt và ban điều hành thực hiện theo đề án 02-212 được duy trì, đã phối hợp tốt trong tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật tại cộng đồng dân cư, hạn chế mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Kiểm tra giám sát công trình thi công trên địa bàn phường

Cùng với các thành viên đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát các hoạt động về chấp hành pháp luật, về thực hiện các chế độ chính sách, về trật tự xây dựng. Giám sát việc thực hiện QCDC về kết quả vận động ủng hộ các quỹ của nhân dân do MTTQ các cấp phát động. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công. Giám sát quy định tuyển sinh và các khoản thu theo năm học. Giám sát vệ sinh an toàn thực thẩm, phòng chống tai nạn thương tích. Giám sát VSMT thu gom vận chuyển rác thải bằng xe cơ giới. Giám sát TTĐT, TTXD.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo đúng quy định và chức năng nhiệm vụ, hiện đang giám sát 01 dự án cải tạo các tuyến ngõ ngách đang thi công trên địa bàn phường. Từng thành viên đều có trách nhiệm khi được phân công tham gia giám sát dự án đảm bảo chất lượng tiến độ, kịp thời nắm bắt phản ánh và kiến nghị UBND, đơn vị thi công điều chỉnh cho phù hợp.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng chính là tiền đề để UBMTTQ phường tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết toàn dân và mở rộng khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần động viên toàn dân thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.