các bài viết chuyên sâu

Thực hiện và trả kết quả TTHC miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách, một giải pháp hiệu quả ở Bộ phận một cửa phường Đức Giang
Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 221

Ngày 15/10/2015 Quận ủy Long Biên ban hành chương trình 02- CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020 ".

Bốn năm qua, đặc biệt từ năm 2017 đến nay Đảng ủy, UBND phường Đức Giang đã ban hành nhiều văn bản văn bản chỉ đạo, triển khai đến mọi đối tượng từ CBCCVC cơ quan phường đến nhân dân 23 TDP, trường học, doanh nghiệp ...một cách sâu rộng, cụ thể, do vậy đã đạt được nhiều kết qủa quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi, CBCC Bộ phận một cửa không nêu những việc làm tốt, hiệu quả khi triển khai cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) mà muốn trao đổi về một giải pháp đã thực hiện theo Chương trình 02 của Quận ủy, đó là : "Thực hiện và trả kết quả TTHC miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách thuộc lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch, lao động TBXH" ở phường Đức Giang.

Phường Đức Giang, một trong 14 phường của quận Long biên có tốc độ phát triển nhanh, mạnh. Gần 3 vạn người đang sinh sống, học tập, lao động trong 23 TDP, nhiều khu tâp thể, cơ quan xí nghiệp, trường học. Địa bàn dân cư rộng mật độ dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tuc, công văn, hồ sơ giấy tờ ngày càng nhiều. Trong khi đó thời gian, số CBCC tại Bộ phận một cửa ít không đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tập thể đến giao dịch giải quyết TTHC. Đây chính là một trong những nguyên nhân khách quan chính để CBCC Bộ phận một cửa tìm giải pháp nêu trên.

Về chủ quan, chúng tôi nhận thức rằng đẩy mạnh công tác CCHC, chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ cơ quan phường, với Bộ phận một cửa càng quan trọng hơn. Tuyên truyền, hướng dẫn công dân tiếp cận hệ thống một cửa, một cửa liên thông, trả kết quả TTHC thuận lợi nhất đặc biêt với các đối tượng chính sách luôn đặt lên hàng đầu. Các đối tượng chính sách gồm: Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ...luôn gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe, đi lai khó khăn, gia đình neo người.

Bộ phận một cửa phường Đức Giang từ năm 2018 - 2019 có từ 3 đến 4 CBCC,LĐHĐ, đồng chí Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa - xã hội làm trưởng bộ phận, các đồng chí có trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, luôn chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, có ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động. Lãnh đạo UBND sắp xếp bố trí phân công nhiệm vụ rõ người, rõ trách nhiệm, hàng năm tự kiểm tra công vụ, đánh giá cán bộ theo kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/01/2018. Phòng làm việc, Bộ phận một cửa được bố trí cây xanh gọn gàng, đẹp, mua sắm đầy đủ mua sắm trang thiết bị đầy đủ.

Tất cả những điều kiện khách quan, chủ quan đã giúp CBCC Bộ phận Một cửa thực hiện bước đầu thành công giải pháp nêu trên "Giải pháp thực hiện và trả kết quả TTHC cho các đối tượng chính sách miễn phí tại nhà" được chia làm hai giai đoạn. Trước hết tuyên truyền vận động nhân dân nhất là các đối tượng chính sách tham gia, thực hiên TTHC tại nhà dịch vụ công mức độ 3, 4. Các gia đình chính sách biết được chủ trương của UBND phường về việc trả kết quả TTHC tại nhà để họ hợp tác. Tuyên truyền qua đài truyền thanh phường, qua các buổi họp TDP ...

Trong các hội nghị từ phường đến cụm dân cư, Bộ phận Một cửa đã tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ tham gia dịch vụ công trực tuyến đem lại lợi ích thiết thực cho mình nhằm giảm bớt thời gian, chi phí thủ tục rườm rà. Theo đó, Bộ phận một cửa đã tham mưu với UBND phân công cụ thể công việc cho Văn phòng UBND, Tư pháp, Văn hóa thông tin, Các TDP, ngành đoàn thể ...tất cả đã phối hợp với CBCC bộ phận một cửa triển khai đồng bộ các công việc.

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 giải pháp trên đã được thực hiện ở các lĩnh vực: Đăng ký khai sinh thông thường; Đăng ký khai tử; Sao trích lục hộ tịch; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho đối tượng nghèo. Sau khi người dân thực hiện TTHC tai nhà dịch vụ công mức độ 3 ,4, chuyên môn hoàn tất TTHC cho công dân, Bộ phận một cửa thông báo và huy động cán bộ TDP cùng tham gia đoàn trả kết quả miễn phí tại nhà.

Hiệu quả của giải pháp: "Thực hiện và trả kết quả TTHC miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách" trong thời gian vừa qua mà Bộ phận một cửa thực hiện. Năm 2018 đã trả 45 hồ sơ TTHC miễn phí tại nhà thuộc các lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; Thương binh xã hội thuộc dịch vụ công mức độ 3, 4. Quý ll năm 2019 Bộ phận một cửa phối hợp với chuyên môn, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo TDP đã trả 12 hồ sơ thuộc các lĩnh vực nêu trên. Nhìn chung nhân dân rất phấn khởi, hài lòng với giải pháp này. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không chỉ góp phần đẩy mạnh CCHC rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho người dân mà còn giúp cơ quan phường giảm tải được áp lực công việc, giải quyết mọi việc nhanh hơn, khoa học, thuận tiện. Hồ sơ nộp trực tuyến cán bộ Một cửa giải quyết đầu giờ giúp cho cá nhân, tổ chức, đơn vị không tốn kém thời gian, kiểm soát được số lượng hồ sơ nhận, tiến độ xử lý hồ sơ. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và trả kết quả TTHC cho các đối tượng chính sách thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, LĐTBXH đã được các đồng chí lãnh đạo TDP phối hợp do vậy rất thuận lợi, nhân dân phấn khởi, ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm của CBCC Bộ phận một cửa. Điều này càng khẳng định đây là một giải pháp hiệu quả cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới./.