các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả từ công tác khuyến học, khuyến tài ở phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 05/09/2019 | 14:15  | Lượt xem: 489

5 năm qua, hoạt động của Hội Khuyến học phường Ngọc Thụy không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng xây dựng một xã hội học tập, vận động toàn dân góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Ý thức được việc học tập là chìa khóa cho sự phát triển của địa phương, của đất nước, 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường Ngọc Thụy được đặc biệt quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều nội dung, phong trào cụ thể như: “Xây dựng xã hội học tập”, “Đơn vị, dòng họ khuyến học”... góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập tại Ngọc Thụy nói riêng và quận Long Biên nói chung.

Hoạt động của Hội Khuyến học phường Ngọc Thụy không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng xây dựng một xã hội học tập, vận động toàn dân góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ, động viên kịp thời công tác khuyến học, khuyến tài của phường đã thực sự có hiệu quả, thu hút được sự quan tâm chia sẻ của nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, Hội  khuyến học phường Ngọc Thụy đều tổ chức Ngày hội khuyến học nhằm biểu dương các tổ dân phố, các dòng họ khuyến  học, các gia đình hiếu học tiêu biểu; tôn vinh các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, những học sinh đạt giải xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ điểm cao  vào các trường Đại học năm 2018. Đồng  thời phát động "Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời" do Bộ GD&ĐT – Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam triển khai.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học phường và các chi hội đã tổ chức tốt sinh hoạt, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân các chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 8/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học phường đã phối hợp với Đài truyền thanh xây dựng chuyên mục về giáo dục – đào tạo, khuyến học – khuyến tài. Thường xuyên phát thanh tuyên truyền về công tác giáo dục, khuyến học khuyến tài của địa phương. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm nhân dịp tổng kết công khuyến học, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học phường lần thứ III, được sự hướng dẫn của Hội khuyến học quận Long Biên và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường, Hội Khuyến học phường đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện và tạo ra được những chuyển biến mới trên nhiều mặt hoạt động. Công tác khuyến học, khuyến tài gần gũi, thiết thực; nội dung và đối tượng được điều chỉnh tích cực, phù hợp xu thế thời đại và yêu cầu xã hội; công tác khuyến học, tiêu chí khen thưởng đã hướng đến các học sinh nghèo, người lớn học tập, các thầy cô giáo, các cá nhân đạt học hàm, học vị cao và khen thưởng đột xuất, kịp thời; quản lý sử dụng quỹ khuyến học đúng mục đích, có hiệu quả, gây được lòng tin với nhân dân, do vậy quỹ khuyến học đã thu hút được từ nhiều nguồn. Tổng số quỹ đã huy động được trong 5 năm là: Trong 5 năm, Hội khuyến học phường và các chi hội cơ sở đã huy động được hơn 300 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, các cấp Hội đã chi tổng số tiền là gần 1 tỷ 700 triệu đồng khen thưởng cho 9468 lượt học sinh giỏi các cấp. Nhiều tổ dân phố hàng năm tổ chức tốt các hoạt động trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, có số quĩ dành cho công tác khuyến học lớn, tiêu biểu như: tổ 23, 5, 6, 28, 29, 18, 25 (quỹ đều đạt trên 10 triệu đồng, trung bình quỹ khuyến học đạt từ 30.000đ đến 50.000đ/hộ). Đồng hành cùng phong trào khuyến học của phường có các dơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu nhiều năm liền tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của phường như: Công ty TNHH Đức Đạt, Công ty dệt len Tuấn Linh....và nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn phường…. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao là động lực để hội Khuyến học phường có điều kiện chăm lo động viên các thầy cô giáo, các em học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học hàng năm.

Ban chấp hành hội phát huy tốt vai trò tham mưu của Ban chấp hành Hội cho Đảng ủy, UBND phường; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các trường học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội hoc tập. Công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường được UBND phường quan tâm chỉ đạo thường xuyên: Hàng năm, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Bên cạnh việc xây dựng quỹ Hội, Hội khuyến học xã còn khuyến khích xây dựng xã hội học tập qua hoạt động xây dựng: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, phong trào “Dạy tốt, học tốt", các hoạt động “Tiếp bước đến trường”, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và lao động sáng tạo” và cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Số lượng các tập thể, cá nhân được khen thưởng ngày càng cao, tăng nhiều so với năm trước, qua 5 năm đã tổ chức tổng kết khen thưởng cho tổng số 580 học sinh, 328 giáo viên đạt thành tích nhất cấp quận trở lên và có 352 học sinh thi đỗ các trường Đại học đạt điểm cao, các cá nhân, dòng họ gia đình tổ dân phố thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến  tài của phường. Ban chấp hành Hội khuyến học phường đã có nhiều cố gắng làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy và UBND trong việc chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức hoạt động của Hội. Công tác khen thưởng không chỉ tập trung vào Ngày Hội khuyến học mà gắn với các sự kiện, hoạt động kỷ niệm của ngành giáo dục, nên đã quảng bá rộng rãi phong trào khuyến học, khuyến tài và nâng cao sự phát triển của phong trào tại địa phương.

Song song với đó, Trung tâm học tập Cộng đồng phường cũng đã hoạt động tích cực, hàng năm đều phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho các lao động có nhu cầu việc làm, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong 5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở được 340 buổi chuyên đề, 08 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với gần 89 nghìn lượt người tham gia. Nội dung chuyên đề bao gồm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, tin học, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, các hoạt động VHVN-TDTT, các chương trình đào tào nghệ ngắn hạn theo nhu cầu của người học…

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học phường không ngừng chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Nổi bật là, kết quả phát triển hội viên, tính đến tháng 7/2019, Hội khuyến học phường đã có 46 chi hội với 8071 hội viên (đạt 21,81% số dân toàn phường). Phong trào xây dựng các mô hình học tập đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức thuyết phục và phát triển lâu bền, có tác dụng tốt. Trong nhiệm kỳ đã có 58 lượt gia đình đạt gia đình hiếu học tiêu biểu, có 45 lượt tổ dân phố đạt tổ dân phố khuyến học, phường 5 năm liền đạt phường khuyến học, có 05 dòng họ đạt dòng họ khuyến học đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Phong trào hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ ở  phường Ngọc Thụy đã trở thành một cuộc vận động sâu rộng; hàng năm Hội Khuyến học phường tham mưu cho UBND phường công nhận, vinh danh các dòng họ, gia đình hiếu học. Trong  phong trào khuyến học có nhiều gia đình, dòng họ tiêu biểu trong việc quan tâm, khích lệ con học hành như: dòng họ Nguyễn Phú, Lê Đăng, Nguyễn Ngọc nhiều năm liền được công nhận là dòng họ khuyến học cấp quận.

Với thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học phường được Hội Khuyến Học quận ghi nhận là phường Khuyến học, đơn vị xuất sắc nhiều năm.

Ông Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến phường cho biết: “Hội luôn xác định nhà nhà làm công tác khuyến học, người người làm công tác khuyến học, từ đó đã vận dụng, khai thác làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ Hội từ nhiều nguồn; từ các tổ chức, cơ quan đơn vị, từ các gia đình, cá nhân hội viên, các nhà hảo tâm. Để công tác Hội Khuyến học có nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Hội Khuyến học phường sẽ tiếp tục củng cố các Chi hội Khuyến học Tổ dân phố; Xây dựng phong trào dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học, phát triển hội viên mới; Tiếp tục vận động xây dựng quỹ Hội. Tổ chức phát động thi đua và khen thưởng các tổ chức cơ sở Hội làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ và kịp thời tổ chức khen thưởng; Tích cực tham mưu, có kế hoạch tổ chức xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng, đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả; Làm tốt hơn công tác tham mưu, bảo đảm các hoạt động của Hội như công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục; Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá, khen thưởng và đề nghị về trên khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực thi đua làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài".

Một số hoạt động của Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ 2014-2019:

(Nguồn: Hội KH phường)