các bài viết chuyên sâu

Chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - tấm gương sáng trong công tác khuyến học khuyến tài
Ngày đăng 05/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 780

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - phường Bồ Đề đã phát huy truyền thống hiếu học, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng mạnh mẽ, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, tổ dân phố 24 đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài. Cùng với phương châm “Người người, nhà nhà làm khuyến học”, tổ dân phố 24 đã tập hợp, thu hút được hầu hết các hộ dân tham gia, hưởng ứng công tác khuyến học, khuyến tài, ủng hộ quỹ khuyến học tổ dân phố. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo người dân trong tổ quan tâm hàng đầu với công tác khuyến học, khuyến tài.

Để triển khai có hiệu quả công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập, ngay đầu năm 2019 ban lãnh đạo tổ đã chỉ đạo chi hội Khuyến học tổ triển khai kế hoạch hoạt động, duy trì tốt công tác tổng kết gắn với tôn vinh khen thưởng các gia đình học tập tiêu biểu, các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Kết quả, trong năm 2019, hoạt động khuyến học, khuyến tài tổ 24 đã có bước tiến bộ vượt bậc trong phát triển hội viên, củng cố hoạt động chi hội, huy động được nhiều ủng hộ của người dân cho quỹ khuyến học, tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học, tuyên dương, khen thưởng 104 cháu học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Tại Ngày hội Khuyến học do phường tổ chức, tổ dân phố 24 đã vinh dự có 03/18 học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019, 01/08 học sinh đỗ đại học điểm cao năm 2019, 02/16 gia đình học tập tiểu biểu, chi hội trưởng khuyến học tiêu biểu được Hội Khuyến học phường biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu: học sinh Đào Hồng Ngọc, đạt giải nhì môn lịch sử thành phố hà Nội; học sinh Nguyễn Phương Nhung, đạt giải nhì môn lịch sử thành phố Hà Nội; học sinh Trần Nguyễn Thanh Hằng, đạt giải ba môn sinh học thành phố Hà Nội; học sinh Nguyễn Phương Nhung đỗ Đại học Ngoại Thương với 26.30 điểm (điểm không cộng hệ số); hay gia đình ông Đào Hữu Phương, gia đình bà Phạm Thị Minh Huệ là những gia đình học tập tiêu biểu trên toàn địa bàn phường. Cũng tại ngày hội, tổ dân phố 24 đại diện cho các tổ dân phố học tập tiêu biểu phát biểu tham luận và nhận khen thưởng tổ dân phố học tập tiêu biểu năm 2019.

Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, phong trào khuyến học, khuyến tài tổ dân phố 24 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Được kết quả như trên phải kể tới sự quyết tâm, đồng lòng của ban lãnh đạo tổ và đông đảo nhân dân trên địa bàn tổ 24. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình luôn đề cao vai trò trách nhiệm của mình trong phong trào khuyến học, khuyến tài, đã góp phần từng bước tạo nên thành tích của tổ dân phố nói riêng và phường Bồ Đề nói chung.

Chi hội tổ 24 (Thứ 2 từ phải sang trái) được khen thưởng tại ngày hội khuyến học năm 2019 

                                

                                                                              Thu Hà