các bài viết chuyên sâu

Bồ Đề - điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Ngày đăng 08/11/2019 | 07:09  | Lượt xem: 1386

Bồ Đề, một trong những phường trọng điểm của quận Long Biên về việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo thu được kết quả bước đầu quan trọng.

Công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Bồ Đề đặc biệt quan tâm và đã được đưa vào Nghị quyết hàng năm, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và được tổ chức thực hiện với những nội dung giải pháp cụ thể.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phường Bồ Đề đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu giảm nghèo, trở thành điểm sáng trong toàn quận. Xác định giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, phường Bồ Đề đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các chính sáchCác tổ chức chính trị, đoàn thể trên địa bàn phường đẩy mạnh công tác phổ biến sâu rộng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo để họ chủ động phát huy nội lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Các kế hoạch, chương trình, giải pháp giảm nghèo được cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai thực hiện đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo cải thiện cuộc sống. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của quốc gia, hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10-18/11/2019), “Ngày Vì người nghèo ở Việt Nam” (17/10), hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau,”  Địa phương phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm quận, các đoàn thể của quận, các đơn vị XKLĐ, các ngân hàng trên địa bàn làm tốt công tác tư vấn, vay vốn, định hướng... cho các đối tượng tham gia XKLĐ chọn việc làm, thị trường phù hợp với khả năng và hoàn cảnh gia đình. Chương trình giảm nghèo từ nguồn lực hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, của cộng đồng, các doanh nghiệp, các địa phương, phường đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo Thành phố giao hằng năm. Ngay từ những tháng đầu năm, UBND phường đã ban hành các kế hoạch trợ giúp đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn ph­ường. Phối hợp UBMTTQ ban hành kế hoạch triển khai mô hình ”Cộng đồng chung tay giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” năm 2019 và những năm tiếp theo. Tại KH liên tịch số 03/KHLT- UBND- UBMTTQ ngày 04/3/2019 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo giúp đỡ các hộ nghèo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. Đặc biệt phải nắm được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, kết hợp công tác truyền thông và hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin thông qua hệ thống loa truyền thanh. Đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử đã phát trên 40 lượt tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thực hiện công tác giảm nghèo qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo tại phường, nhất là ý thức vươn lên thoát nghèo. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, đối với các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước như chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chính sách đặc thù của quận Long Biên... phường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ. Còn về giải pháp giảm nghèo bền vững, quan điểm của phường là thiếu hụt chiều nào thì giải quyết, hỗ trợ chiều đó. Xác định giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, phường đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách: tín dụng ưu đãi, GD-ĐT,  các chế độ miễn giảm học phí, cấp phát đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh; vận động xây mới, sửa chữa nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, phối hợp tuyên truyền hỗ trợ lao động giải quyết việc làm; chi hỗ trợ tiền điện, kinh phí mua sách vở cho con em hộ nghèo đảm bảo đúng, đủ, kịp thời... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, giải quyết được các vấn đề cơ bản, bức xúc cho hộ nghèo, cận nghèo như điện, đường, trường, trạm, nhà ở, vốn sản xuất... Cụ thể về nhà ở, phường vận động hỗ trợ xây sửa nhà và trong 3 năm đã vận động xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 6 nhà ở bị hư hỏng dột nát cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong 3 năm, toàn phường có 53 hộ thoát nghèo và thoát 14  hộ cận nghèo. Các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Phường Bồ Đề thực hiện tổ công tác xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2019

Thực hiện theo Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TP Hà Nội - phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”. Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Bồ Đề kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ của các ban nghành, đoàn thể, cá nhân tham gia đóng góp hỗ trợ, thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo trên địa bàn phường Bồ Đề. Năm 2019, UBND phường đã tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của ông Nguyễn Văn Hậu, địa chỉ tổ 4, phường Bồ Đề hỗ trợ toàn bộ kinh phí giảm nghèo bền với số tiền ủng hộ hơn 1 tỉ đồng. Hiện đến cuối năm 2019, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Hỗ trợ kinh phí cho 26 hộ thoát nghèo năm 2019

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các cấp, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, UBND phường, mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia: “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” của Phường Bồ Đề đã hoàn thành xuất sắc, đây cũng là mục tiêu giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.