các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác hộ tịch, chứng thực; Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải của UBND Phường Gia Thụy năm 2019
Ngày đăng 29/11/2019 | 16:58  | Lượt xem: 1471

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luận; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý;quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Để công tác Tư pháp của phường hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả cao UBND phường đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động công tư pháp nói chung, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, tuyên truyền PBGDPL và hòa giải nói riêng. Về công tác hộ tịch UBND phường xâydựng triển khai kế hoạch công tác Tư pháp số 36/KH - UBND ngày 30/01/2019. Triển khai thực hiện Luật hộ tịch, triển khai thực hiện Luật hộ tịch theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, cổng thông tin điện tử phường về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4.Tổ chức niêm yết công khai các văn bản luật hộ tịch tại UBND phường và tại các nhà văn hóa tổ dân phố. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải. Đã xây dựng kế hoạch số 35/KH- UBND ngày 29/01/2019 về kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019. Triển khai công văn số 86/ UBND ngày 12/02/2019 về việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải, đăng ký tổ hòa giải “5 tốt” và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường về nội dung của Nghị định 23/ NĐ- CP liên quan đến công tác chứng thực

Kết quả thực hiện công tác hộ tịch thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019 như sau.  Đăng ký Khai sinh 159 trường hợp, trong đó: Đăng ký mới 149 trường hợp, đăng ký lại  10 trường hợp, đăng ký khai tử: 31 trường hợp, đăng ký mới: 31 trường hợp, đăng ký lại: 0 trường hợp, đăng ký Kết hôn 66 trường hợp trong đó:  Đăng ký mới 65 đôi, đăng ký lại 01 đôi, đăng ký nuôi con nuôi 0 trường hợp, đăng ký giám hộ 0 trường hợp, đăng ký nhận cha, mẹ con 02 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 212 trường hợp trong đó:  Để kết hôn 62 trường hợp, để sử dụng vào mục đích khác 150 trường hợp, thay đổi hộ tich: 02 trường hợp, cải chính hộ tịch 02 trường hợp, bổ sung hộ tịch 0 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 50 trường hợp, cấp trích lục khai sinh 40 trường hợp, cấp trích lục khác: 10 trường hợp. Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo bản án 0 trường hợp, theo quyết định 0 trường hợp. Tổng sổ thu lệ phí hộ tịch với số tiền 3.292.000 đồng

Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với TTHC lĩnh vực khai sinh, khai tử, Kết hôn, XNTTHN, dăng ký khai sinh thông thường:  159 trường hợp, đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi: 0 trường hợp, Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ: 04 trường hợp, Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ: 0 trường hợp, đăng ký khai tử: 31 trường hợp, ăng ký kết hôn: 66 trường hợp, xác nhận TTHN 212 trường hợp,cấp trích sao hộ tịch, đối với TTHC liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế: 159 trường hợp. Thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2018, chứng thực 296 chữ ký số tiền thu được là: 3.760.000đ, chứng thực bản sao từ bản chính 10.541 hồ sơ số tiền thu được là:127.548.000đ. Tổng lệ phí thu được:  13.308.000 (Một trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng )

 UBND phường chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn, đã xây dựng kế hoạch số 35/ KH - UBND ngày 29/01/2019 về công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2019. Kết quả triển khai theo kế hoạch, tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền với 1.358 người tham dự.  Phối  hợp với hội Luật Gia thành phố Hà Nội tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn phường.  Phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý chi nhánh Gia Lâm tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn: tổng số thu được 63 bài thi. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường 86 buổi chuyên mục pháp luật, đăng tải trên cổng thông tin điện tử phường với số lượng 22 tin  với chuyên mục thông tin tuyên truyền pháp luật. Hiện phường Gia Thụy có tổng số19 tổ hòa giải, trong quá trình hoạt động các tổ thực hiện báo cáo và nộp về UBND phường đầy đủ với tổng số vụ việc hòa giải 64 vụ, trong đó: Mâu thuẫn tranh môi trường 30 vụ. Mâu thuẫn tranh chấp dân sự 8 vụ. Mâu thuẫn hôn nhân gia đình 07 vụ.  Mâu thuấn về tranh chấp đất đai 19 vụ.Tổng số vụ hòa giải thành: 64/64vụ. Số văn bản đăng ký tổ hòa giải 5 tốt. Đầu năm UBND Phường đã đăng ký 18/18 tổ hòa giải 5 tốt UBND phương đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho  toàn bộ thành viên của 18 tổ hòa giải trên địa bàn, thực hiện 05 giao ban, sơ kết, tổng kết.

Năm 2019 UBND phường mới kiện toàn tổ hòa giải và ngay từ đầu năm 2019 qua rà soát tại 19 tổ dân phố số lượng, hòa giải viên không có thay đổi. UBND phưởng đã tổng hợp danh sách báo cáo phòng tư pháp. Việc thực hiện chi cho các tổ hòa giải được thực hiện đúng quy định pháp luật.Tổng số kinh phí chi trả cho tổ hoà giải:  24.300.000  đồng , chi thường xuyên cho 19 tổ hòa giải:  100.000 đồng/ tổ/tháng = 22.800.000.Chi các vụ việc hòa giải: 1.500.000  (những vụ việc phức tạp)

Trong quá trình thực hiện bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác hộ tịch còn gặp một số khó khăn vướng mắc như:  Một số trường hợp đăng ký lại việc sinh, kết hôn ,công dân không hoàn thiện đủ hồ sơ do lý do khách quan sức khỏe yếu, khó đi lại để xin các xác nhận về việc mất sổ gốc, nhiều trường hợp đã đi cư trú ở nhiều nơi khác nhau không nhớ rõ nơi đăng ký ban đầu... đăng ký lại yêu cầu nhiều hồ sơ chứng minh ngày, tháng, năm sinh, để có căn cứ đăng ký lại. Nhưng công dân không cung cấp được vì bị mất, không lưu trữ được nên khó khăn cho cán bộ thụ lý giải quyết.( hồ sơ chủ yếu đăng ký lại khai sinh do công an yêu cầu vì đổi sổ hộ khẩu mà trong hộ khẩu không có ngày tháng sinh). Trong việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Hầu hết công dân không thực hiện dịch vụ công mức độ 4 do nhà gần, có điều kiện đi lại. Nên công dân không có nhu cầu đăng ký dịch vụ công mức độ 4.

Phần lớn các hòa giải viên trong tổ làm công tác kiêm nhiệm, mang tính tự nguyện nhưng kinh phí cho các vụ việc hòa giải còn thấp nên đôi khi những người làm công tác hòa giải chưa được tâm huyết, nhiệt tình với công việc.

Để công tác hộ tịch, chứng thực; Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải của UBND Phường tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn phường đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong triển khai nhiệm vụ UBND phối hợp với công an phường  trong những trường hợp đăng ký lại khai sinh để bổ sung thông tin trong chứng minh nhân dân và hộ khẩu, tra cứu tàng thư để không mất thời gian đi lại của công dân và phát sinh thêm thủ tục hành chính. Nhiều trường hợp CMND đã có ngày sinh, sổ hộ khẩu chỉ có năm sinh hoặc ngược lại chỉ cần bổ sung thông tin theo giấy tờ đã có vì đều là giấy tờ do cơ quan công an cấp. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về luật hộ tịch cho cán bộ làm công tác này.