Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Địa Chỉ: Số 3 - phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Emailbqlda_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng theo các quy đinh hiện hành, bao gồm:

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố và UBND quận;

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách;

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Trung ương và Thành phố thực hiện các dự án của Trung ương, Thành phố trên địa bàn quận.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban quản lý dự án quận Long Biên hiện có 54 đồng chí, trong đó có 01 Giám đốc Ban, 04 phó giám đốc Ban; Ban quản lý dự án Quận có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Tổ thực hiện dự án 1;

2. Tổ thực hiện dự án 2;

3. Tổ Giải phóng mặt bằng;

4. Tổ thẩm định - Chuẩn bị đầu tư;

5. Tổ kế toán - tổng hợp;

6. Tổ duy tu - duy trì.

C. LÃNH ĐẠO BAN  

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0989883088

Email: nguyenmanhha_bqlda_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Huy Vinh - Phó giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0983287881

Email: nguyenhuyvinh_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Đinh Văn Thắng- Phó giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0912748890

Địa chỉ mail: dinhvanthang_longbien@hanoi.gov.vn

4. Đồng chí Đỗ Anh Dũng - Phó giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0904107456

Địa chỉ mail: doanhdung_longbien@hanoi.gov.vn

5. Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0983048679

Địa chỉ mail: nguyenviethung_bqlda_longbien@hanoi.gov.vn

6. Đ/c Lê Thanh Xuân - Phó giám đốc Ban QLDA

Điện thoại: 0983002412

Địa chỉ mail: lethanhxuan_longbien@hanoi.gov.vn

D. THÀNH TÍCH  

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2007;

- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009;

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2010;

- Giấy khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2010;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư năm 2010;

- Chi bộ Ban quản lý dự án được đảng ủy cơ quan UBND quận công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2011;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2012;

- Giấy khen của UBND quận Long Biên năm 2012, 2013, 2014;

- Bằng khen của liên đoàn Lao động Thành phố năm 2014; 2015.

- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc năm 2015.