Xuất bản thông tin

Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 19/09/2018 | 16:35  | Lượt xem: 2
Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường Phúc Lợi hàng năm, nhằm thực hiện tốt các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi...

Nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban Pháp chế HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:34  | Lượt xem: 1
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Long Biên khóa III đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực HĐND phường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn...

Nhìn lại 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:19  | Lượt xem: 3
Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã đạt được nhiều kết quả thực chất, Nhiều hoạt động đã được tổ chức với kết quả tốt, như: Đánh giá...

Ban Thanh tra Nhân dân phường Ngọc Lâm: Hoạt động hiệu quả trong 9 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:17  | Lượt xem: 1
Với các nội dung chương trình, công tác được đặt ra trong năm 2018, Ban TTND phường Ngọc Lâm đã luôn tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành hiệu quả đối với các nội dung trong 9...

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

Ngày đăng 01/09/2015 | 01:36  | Lượt xem: 3031
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

Ngày đăng 14/09/2015 | 10:04  | Lượt xem: 2690
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN DÂN VẬN

Hội LHPN phường Đức Giang tổ chức đối thoại với người đứng đầu chính quyền

Ngày đăng 19/09/2018 | 02:19  | Lượt xem: 7
Sáng ngày 18/9/2018, tại trung tâm văn hóa phường Đức Giang đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa người đứng chính quyền phường với cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường về trật...

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Ngày đăng 19/09/2018 | 11:21  | Lượt xem: 47
Sáng ngày 18/9/2018, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng...

Quận Long Biên tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày đăng 18/09/2018 | 09:53  | Lượt xem: 4
Sáng ngày 14/9/2018, tại giảng đường Trung tâm bồi dưỡng chính trị, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng theo Nghị Định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017...

20180919094258.qd2802_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919094140.qd2801_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093944.qd2800_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093836.qd2799_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093714.qd2798_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093559.qd2797_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093421.qd2796_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093309.qd2795_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093148.qd2794_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919093035.qd2793_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20180919092930.qd2792_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

các ban xây dựng đảng