Xuất bản thông tin

Người Chi hội trưởng gương mẫu thực hiện chủ đề “ Hành động vì một quận Long Biên xanh - sạch – đẹp - văn minh”

11/12/2019 | 00:59  | Lượt xem: 4
Người cán bộ Hội được nhắc tới đó là đồng chí Mai Văn Hà sinh năm 1959, Uỷ viên thường vụ, Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh (CCB) tổ dân phố 18 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Phường Bồ Đề thực hiện tốt chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:34  | Lượt xem: 4
Ngày nay, kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao. Song dường như đi ngược với nó là cảnh quan, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề bởi những tác động...

Kết quả đạt được của phường Long Biên khi thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:32  | Lượt xem: 4
Phường Long Biên nằm sát trung tâm Thành phố, có nhiều đầu mối trục giao thông chính quan. Phường được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ/CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ và đi vào hoạt động...

Tổ 7 phường Giang Biên - Điểm sáng phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:31  | Lượt xem: 4
Từ nhiều năm qua, tổ dân phố số 7 phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kinh tế xã hội trong tổ phát triển, đời sống vật...

Tổ dân phố số 13 phường Phúc Lợi quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu "Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh"

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:29  | Lượt xem: 4
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp năm 2018 và xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh năm 2019 do UBND quận Long Biên phát động, trong hai năm 2018-2019,...

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của phường Phúc Đồng năm 2019

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:26  | Lượt xem: 4
Năm 2019 là năm Đảng ủy phường Phúc Đồng tập trung triển khai quyết liệt thực hiện chủ đề năm của Thành phố phát động về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề của...

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2019 phường Phúc Lợi: Nhiều kết quả nổi bật

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:23  | Lượt xem: 4
Sau một năm triển khai mô hình một cửa - một cửa thân thiện gần dân. Bộ máy cơ quan hành chính phường Phúc Lợi đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc. Đây là tiền đề vững chắc để phường...

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm cấp ủy

Ngày đăng 11/12/2019 | 12:15  | Lượt xem: 7
Sáng ngày 10/12/2019, tại phòng họp số 02 Quận ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về dự thảo Báo cáo chính trị và...

Long Biên thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU: Hiệu quả từ chủ trương trúng, cách làm sáng tạo

Ngày đăng 10/12/2019 | 09:25  | Lượt xem: 43
Hàng loạt các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh đạt được khi triển khai Chương trình số 03-CTr/QU "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng...

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 04:48  | Lượt xem: 15
Thực hiện Kế hoạch số 5096/KH-SYT ngày 15/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số - KHHGĐ và ngày Dân số Việt Nam (26/12)...

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:45  | Lượt xem: 31
Chiều ngày 09/12/2019, lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn đã diễn ra sau 09 tháng tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị.

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 22
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:23  | Lượt xem: 19
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:21  | Lượt xem: 15
Ngày 09/12/2019, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐND về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số...

Chế độ được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng 09/12/2019 | 02:18  | Lượt xem: 1
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mọi người. Ngoài ra đi nghĩa vụ quân sự còn được hưởng những quyền lợi riêng như: Được nhận tiền bảo hiểm xã hội; Được trợ cấp xuất ngũ...

Chế tài xử lý trốn nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:29  | Lượt xem: 4
Mức xử phạt đối với người trốn nghĩa vụ quân sự 2020 như sau:

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:54  | Lượt xem: 29
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh....

Giữ vững đoàn kết bằng xây dựng và vận hành quy chế làm việc của cấp ủy

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:52  | Lượt xem: 27
Một điểm hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ là: “Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa...

Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không" (12/1972 - 12/2019)

Ngày đăng 04/12/2019 | 08:51  | Lượt xem: 29
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không". Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV

Ngày đăng 06/12/2019 | 05:38  | Lượt xem: 159
Chiều 06/12/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV,...

các ban xây dựng đảng