Xuất bản thông tin

Tài liệu

20181214155335.qd4804_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20181214154916.qd4803_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20181214154819.qd4802_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 14/12/2018 | 11:28  | Lượt xem: 8
Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra.

UBND quận thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND quận; kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2018

Ngày đăng 13/12/2018 | 07:04  | Lượt xem: 60
Ngày 13/12/2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND quận; kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2018.

Họp kiểm điểm Thường trực HĐND quận năm 2018

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:13  | Lượt xem: 46
Sáng ngày 13/12/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức kiểm điểm theo Kế hoạch số 162-KH/QU ngày 19/11/2018 của Quận uỷ Long Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ...

Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2018 | 08:57  | Lượt xem: 86
Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm...

20181213095018.snv-2795-2018_signed.012018.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai

Ngày đăng 13/12/2018 | 09:37  | Lượt xem: 29
Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Quận Long Biên phối hợp với Liên minh HTX Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho cán bộ HTX trên địa bàn quận Long Biên năm 2018.

Ngày đăng 12/12/2018 | 03:59  | Lượt xem: 17
Ngày 12/12/2018 UBND quận Long Biên phối hợp với tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán năm 2018 cho các HTX trên địa bàn quận.

20181212154443.qd4801_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 6

20181212154225.qd4800_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

20181212154119.qd4799_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

20181212154023.qd4798_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 3

20181212153816.qd4797_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

20181212153719.qd4796_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

20181212153622.qd4795_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

20181212153513.qd4794_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

20181212153409.qd4793_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

các ban xây dựng đảng