Xuất bản thông tin

Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày đăng 16/07/2018 | 14:56  | Lượt xem: 472

Sáng ngày 15/07/2018, tại hội trường Ủy ban nhân dân, Đảng ủy phường Giang Biên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 7), khóa XII của Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy chi bộ, đảng viên toàn đảng bộ phường Giang Biên.

Trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng là đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” tới các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường; tập trung đi sâu những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết. Có thể nói các văn bản Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường đã triển khai một số nội dung về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng (Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương) với mục đích tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ.

Kết thúc hội nghị, đồng chí cũng nhắc nhở, lưu ý việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Yêu cầu 100% đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW7 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Phạm Ngọc (đứng trên bục) truyền đạt các nội dung Nghị quyết TW7

Đ/c Đào Mạnh Trung - PBTTT triển khai các nội dung quy định 01-QĐ/TW của BCH Trung ương

các ban xây dựng đảng