HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Tuổi trẻ phường Thạch Bàn thực hiện quyền, trách nhiệm, hỗ trợ cử tri trong ngày bầu cử
Ngày đăng 26/05/2021 | 14:51  | Lượt xem: 5996

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn, viên thanh niên phường Thạch Bàn có mặt tại các khu vực bỏ phiếu rên địa bàn phường để hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện khoảng cách và đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn, viên thanh niên phường Thạch Bàn có mặt tại các khu vực bỏ phiếu rên địa bàn phường để hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện khoảng cách và đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

  

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ cử tri khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào bỏ phiếu

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  

02 đoàn viên - cử tri trẻ 18 tuổi đi bỏ phiếu lần đầu tại khu vực bỏ phiếu số 9

Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp, các phần việc được đoàn thanh niên phường đảm nhận nhằm cổ vũ thanh niên, cử tri trẻ tích cực tham gia bầu cử gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh hiệu quả./.

Một số hình ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên phường trong ngày Bầu cử:

Đo thân nhiệt cho cử tri trước khi vào bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9

 

Các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, 6 và 3