HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Việt Hưng sơ kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc giai đoạn 2017-2020”
Ngày đăng 10/01/2018 | 17:13  | Lượt xem: 14896

Chiều ngày 10/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc giai đoạn 2017-2020”.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy,đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, TTHĐND-UBND-MTTQ, Uỷ ban KTĐU, trưởng phó các ngành, đoàn thể  và cấp ủy 23 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy phường trình bàybáo cáo sơ kết việc thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020", triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Báo cáo nêu rõ ngay sau khi chuyên đề được triển khai, bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của UBKT quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường phân công các đồng  Đảng ủy viên, UVUBKT Đảng ủy phụ trách chi bộ để tổ chức triển khai chuyên đề đến 23/23 chi bộ trực thuộc, cung cấp đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Trong năm, Đảng ủy đã kiểm tra 02 cuộc với 04 chi bộ, giám sát 04 cuộc đối với 05 chi bộ, 03 Chi ủy chi bộ và 01 Cấp ủy viên cùng cấp; UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 03 cuộc với 06 chi bộ và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (hình thức kỷ luật khiển trách), giám sát 02 cuộc đối với 02 chi bộ.

22/23 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát(01 chi bộ mới thành lập), cụ thể: 15 Chi bộ giám sát thường xuyên đối với 155 đảng viên,18 Chi bộ giám sát chuyên đề đối với 31 đảng viên, có 06 Chi bộ kiểm tra chuyên đề đối với 17 đảng viên; các hồ sơ kiểm tra, giám sát được thực hiện bài bản, cẩn thận, đúng quy trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy ghi nhận công tác triển khai, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyên đề của Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phường, kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc.Đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, công khai đến chi bộ để tổ chức thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo23 chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng tháng, quý; tăng cường tổ chức các hội nghị tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBKT quận ủy, đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ năm 2018 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2018 của Chi bộ bám sát Kế hoạch Đảng uỷ, UBKTĐU triển khai. Tiếp tục bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 30 - QĐ/TW, Quy định 86 - QĐ/TW, Hướng dẫn số 02 - HD/UBKTTW,Quy định 102 - QĐ/TW, Đề án số 06-ĐA/TU ngày 30/11/2017 của Thành ủy Hà Nội.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ công tác được phân công, nhằm ngăn ngừa kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

4. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân kịp thời phát hiện và xem xét xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên.

5. Chủ động triển khai Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng bộ phường trong năm 2018. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương chậm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".Thực hiện thường xuyên nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, xác định rõ đây là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

6. Thực hiện tốt Điều 02 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Cấp uỷ giao. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định. Giám sát và thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan tới tổ chức đảng, đảng viên tại các chi bộ.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường, của các Chi uỷ về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương (tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên về: phân công nhiệm vụ đảng viên, công tác GPMB, văn minh đô thị).

8. Tiếp tục giám sát tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh: "Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

9. Biểu dương khen thưởng kịp thời, tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2018 của Chi bộ.

11. Các đồng chí Ủy viên UBKTĐU, Đảng ủy viên phụ trách theo dõi các chi bộ phối hợp với đồng chí  bí thư chi bộ, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để việc kiểm tra giám sát thực sự có hiệu quả.