Cấp Quận

Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2296/QĐ-UBND Về việc thu hồi 145 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hải và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Thụ (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 22/06/2018
58/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên 26/04/2018
85/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường quý I/2018; Các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 19/03/2018
84/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận Long Biên từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay 19/03/2018
83/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay (Phục vụ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị) 19/03/2018
242/HĐND-VP Về việc nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo hoạt động HĐND 12/03/2018
56/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND quận và các phường năm 2018 23/02/2018
81/BC-HĐND Kết quả hoạt động HĐND quận, phường tháng 01/2018; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 08/02/2018
87/QĐ-CTUBND Quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 23/01/2018
53/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND quận quý I năm 2018 03/01/2018
01/HĐND-VP Về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V - HĐND quận 02/01/2018
88/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 18/01/2017
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" 25/07/2016
03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016
01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 25/07/2016
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016
90/BC-UBND Kết quả thực hiện công văn số 01/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên 05/05/2016
297/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Quận Long Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 28/01/2016
810/TB-UBND 810/TB-UBND 22/01/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.