Chế độ chính sách mới

10 thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 13/04/2018 | 10:24  | Lượt xem: 142
Bộ y tế đã ban hành Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của...

Nhiều trường hợp sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật Đảng

Ngày đăng 13/04/2018 | 10:05  | Lượt xem: 198
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông báo thực hiện thanh toán nợ dân

Ngày đăng 30/03/2018 | 04:36  | Lượt xem: 107
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1152/UBND-KT ngày 19/3/2018 về việc thực hiện thanh toán nợ dân. UBND quận giao Phòng tài chính hướng dẫn thực hiện trả nợ dân.

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 02:49  | Lượt xem: 673
Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành.

Mức chi cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:04  | Lượt xem: 3879
Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lí nhà nước về thi hành...

Quy tắc ứng xử văn minh, du lịch

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:03  | Lượt xem: 1367
Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2017 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh, du lịch, theo đó nội dung quy tắc ứng xử đối với khách du lịch như sau:

Quy định mới về trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:02  | Lượt xem: 1242
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị...

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:10  | Lượt xem: 2187
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ATTP

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:09  | Lượt xem: 930
Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản...

Bổ sung nhiều loại bệnh được hưởng chế độ BHXH

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:08  | Lượt xem: 901
Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2017. Theo đó, mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh...

Hướng dẫn xác định các loại đất

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:05  | Lượt xem: 1818
Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị đinh quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.

10 hành vi nghiêm cấm trong báo chí, vi phạm sẽ bị rút giấy phép

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:41  | Lượt xem: 1535
Luật Báo chí mới có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn và nhiều quy định cũng được cho là siết chặt hoạt động báo chí hơn so với quy định hiện hành.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:39  | Lượt xem: 790
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Cụ thể về việc kê khai, thu, nộp phí, lệ phí;...

Quy định mới về mức thu lệ phí môn bài

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:38  | Lượt xem: 703
Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:37  | Lượt xem: 1613
Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:36  | Lượt xem: 708
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi được gửi ngân hàng

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:35  | Lượt xem: 613
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.

Cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu từ 01/01/2017

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:34  | Lượt xem: 894
Văn phòng Chính phủ có Thông báo 263/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.

“Mười điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ” tại bệnh viện

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:33  | Lượt xem: 628
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 38/2016/TT-BYT quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Bãi bỏ lệ phí cấp GCN đủ ĐKKD dịch vụ thẩm định giá

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:32  | Lượt xem: 708
Thông tư 142/2016/TT-BTC đã bỏ thu lệ phí đối với việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và giữ nguyên mức phí thẩm định để cấp, cấp lại giấy chứng nhận như...