Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Công đoàn phường Việt Hưng thực hiện tốt công tác “dân vận khéo”

08/07/2021 | 09:04  | Lượt xem: 1176
Năm 2021 thực hiện chủ đề của Quận Long Biên “năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” đã được BCH Công đoàn đăng ký, triển khai đến các Tổ công đoàn và...

Kết quả công tác Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 28/06/2021 | 09:54  | Lượt xem: 1270
6 tháng đầu năm 2021, Công tác dân vận chính quyền trên địa bàn Quận tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Kết quả thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” 06 tháng đầu năm 2021 của phường Thượng Thanh

Ngày đăng 28/06/2021 | 09:36  | Lượt xem: 1265
Năm 2021 được UBND quận Long Biên chọn chủ đề “ Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phòng mặt bằng”, trên cơ sở các hướng dẫn của UBND quận, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh đã...

Kết quả công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 25/06/2021 | 03:59  | Lượt xem: 1042
Xác định được tầm quan trọng của công tác GPMB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận, 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ...

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn