Đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ Quận ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017
Ngày đăng 07/12/2017 | 08:32 AM  | Lượt xem: 889

Sáng 07/12/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ Văn phòng và các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp theo dõi quận Long Biên.

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định số 2566-QĐ/TU, ngày 18/8/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội; Công văn số 3993-CV/BTCTW, ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 775-CV/TU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017", Quận ủy Long Biên đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Quận ủy; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai kế hoạch đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách cơ sở đảng trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm ở cơ sở.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đồng thời nhấn mạnh những điểm mới trong nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017. Đồng chí yêu cầu tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy trong quá trình kiểm điểm phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Trung ương và Thành phố, đảm bảo đúng quy trình, không hình thức, chỉ rõ kết quả, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận năm 2017. Bên cạnh đó, phát huy tính dân chủ, thẳng thắn, chân thành, khách quan trong phê bình và tự phê bình cũng như đề cao tinh thần đoàn kết vì nhiệm vụ chung góp phần xây dựng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy thực sự là một tập thể trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo và có uy tín đối với Đảng bộ và nhân dân trong Quận. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận và các chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành kiểm điểm. Quá trình kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ sẽ tập trung phân tích những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Quy định 101và 55-QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2016 gắn với thực hiện NQTW4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 để tìm ra giải pháp và phương hướng khắc phục. Sau kiểm điểm tập thể, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân và bỏ phiếu đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) dự kiến hoàn thành trong ngày 7/12/2017./.