Đảng - đoàn thể

Hội nghị tập huấn công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2015
Ngày đăng 30/09/2015 | 10:28  | Lượt xem: 724

Ngày 21,22/9/2015 tại hội trường tầng 4 khu liên cơ quan, Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng

Dự khai mạc và trực tiếp làm báo cáo viên lớp tập huấn có đồng chí nguyễn Hồng Tuyến Chủ tịch hội luật gia thành phố Hà Nội - báo cáo viên thành phố; đồng chí Ngô Mạnh Điềm Ủy viên Ban Thường vụ quận uỷ - Chủ tịch uỷ ban MTTQ quận.
          
Sau phần công bố quyết định mở lớp tập huấn là phần trao đổi của đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến về Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng; Luật tiếp công dân

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm trao đổi về 5 quy chế dân chủ của quận, Quy chế phối hợp thực hiện 5 Quy chế dân chủ của quận; đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận trao đổi về Nghị định 99/2005/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Quyết định của Thủ tướng chính số 80/QĐ-CP ngày 18/4/2005 về việc ban hành Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đây là những nội dung trọng tâm nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ, đặc biệt với những thành viên mới tham gia của nhiệm kỳ (2015 - 2017) .

Về cơ bản thành viên của lớp tập huấn tham dự tập huấn đầy đủ, trật tự, ghi chép nghiêm túc. Sau hội nghị tập huấn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận chấm điểm bài thu hoạch, tổng hợp thông tin tới Đảng uỷ, MTTQ phường về số lượng thành viên tham gia tập huấn, kết quả bài thu hoạch.


Một số hình ảnh:

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Đ/c Chủ tịch UBMTTQ quận báo cáo viên tại lớp