Đảng - đoàn thể

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 10/12/2018 | 17:13  | Lượt xem: 453

Chiều 10/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III tiến hành hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Mời dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi quận; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận, Phó trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, Trung tâm BDCT; Trưởng các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Bí thư Đảng ủy 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Thảo luận chương trình làm việc của ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ và  Ủy ban kiểm tra Quận ủy năm 2019.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận khóa III, được thành phố xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Quận đồng thời thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. Toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận tập trung triển khai các phong trào thi đua, các chùm hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Bám sát sự chỉ đạo của trung ương, thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Thường trực, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các chương trình công tác của cấp ủy các cấp được cụ thể hóa, tập trung triển khai nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, đánh giá thực chất, không hình thức.

- Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng, đổi mới về nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Tập trung sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Những kết quả nổi bật đạt được:

+ Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm (tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, giới thiệu việc làm, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân...) và hoàn thành cao so với kế hoạch (chỉ tiêu giảm nghèo đạt 468%; cai nghiện bắt buộc đạt 224%; cấp GCN QSD đất đạt 192%...).

+ Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” gắn với thực hiện Chương trình 02- CTr/QU của Quận ủy năm 2018 được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch cán bộ chức được thực hiện với các cán bộ chủ chốt diện BTV quản lý, cán bộ quy hoạch. Các mục tiêu, nhiệm vụ do Thành phố triển khai đạt được kết quả đề ra; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao.

+ Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Hai mô hình:“Bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND Quận và UBND các phường” bước đầu đạt hiệu quả, tạo môi trường thân thiện, thay đổi nhận thức và được sự đánh giá cao của người dân khi giao dịch tại quận và phường; Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp hiệu quả về “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”, tham mưu cho Thành phố thí điểm thành công hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công quận có chuyển biến tích cực, tăng từ 11% lên 45% (với 6.723/13.119 hồ sơ). Quận Long Biên tiếp tục được Thành phố đánh giá cao, đứng tốp đầu về thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính.

+ Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” gắn với thực hiện chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy được tập trung triển khai sâu rộng cùng với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tốt, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện. Các CLB tình nguyện vì môi trường tại các phường thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tổ chức nhiều đợt phát động tổng vệ sinh, làm sạch môi trường, nâng cao ý thức, nếp sống người dân trên toàn địa bàn.

+ Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận được tập trung triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực từ quận tới phường, các dự án được khánh thánh, khởi công đúng tiến độ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được tổ chức đa dạng, phong phú tạo nên không vui tươi, sôi nổi, các mô hình mới, chuyên đề thi đua đều được hoàn thành đảm thu hút đông đảo người dân tham gia.

+ Công tác an sinh xã hội và các mô hình giảm nghèo được thực hiện bằng các giải pháp, cơ chế đặc thù hiệu quả, sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với những đối tượng chính sách trên địa bàn Quận.

+ ông tác quản lý trật tự đô thị gắn với việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyên đề “Tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2018”, diện mạo đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành trật tự đô thị của của người dân được nâng lên. UBND các phường thực hiện tốt công tác duy trì chống tái vi phạm.

+ Công tác An ninh, quốc phòng tiếp tục được đảm bảo, ổn định và giữ vững, điều tra phá án thành công 100% các vụ trọng án; công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019.

3. Thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ năm 2019.

4. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận, VPQU và Ủy ban kiểm tra Quận ủy tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để hoàn chỉnh các báo cáo và tham mưu ban hành chính thức làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Thành phố năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và chủ đề của Quận "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp- văn minh”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025.

5. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 để các cấp, các ngành căn cứ tổ chức thực hiện./.