Đảng - đoàn thể

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 16/12/2018 | 02:20  | Lượt xem: 860

Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến 53 điểm cầu các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Quận Long Biên đã tiếp sóng từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội tại phòng họp số 2 quận ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu quận Long Biên có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy; Trung tâm BDCT; các đoàn thể chính trị xã hội Quận; Bí thư hoặc phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc quận.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ giá trị lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”... Làm được như vậy thì dân tin, gốc vững, mà “Gốc có vững thì cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, chủ đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Long Biên sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể việc học tập nội dung chuyên đề năm 2019 đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận.