Đảng - đoàn thể

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 17/12/2018 | 14:54  | Lượt xem: 365

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận khóa III, được thành phố xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Bám sát sự chỉ đạo của trung ương, thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng quận Long Biên đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 15 của Thành ủy; hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cá nhân, khảo sát đánh giá việc triển khai tại một số chi đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập theo chuyên đề. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể CT-XH giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng gương điển hình, tiêu biểu.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, tiêu chí phường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị, chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... Định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thành tựu sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyên truyền về chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP của Quận và cơ sở trong năm 2018. Chú trọng tuyên truyền về thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển Quận Long Biên, các gương điển hình thi đua yêu nước. Chủ động nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến công tác an ninh chính trị, các vấn đề tôn giáo tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố theo hướng giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, báo cáo, lồng ghép với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đã có 26 văn bản được sơ, tổng kết theo chỉ đạo của trung ương và thành phố, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ .

Công tác tổ chức, cán bộ: Thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử theo quy trình đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, trong đó: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 38 đồng chí; luân chuyển, điều động, tiếp nhận 12 đồng chí; giới thiệu bầu cử: 09 đồng chí. Bàn giao Trung tâm DSKHH&GĐ sáp nhập với trung tâm y tế quận thuộc Sở Y tế theo chỉ đạo của thành phố. Thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận trực thuộc UBND quận trên cơ sở tiếp nhận Đội Thanh tra xây dựng thuộc Sở xây dựng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.240 đảng viên. Xét, quyết định kết nạp 249 đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức cho 288 đảng viên dự bị; đề nghị phát thẻ đảng viên cho 306 đảng viên; tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 1.262 lượt đảng viên. Khảo sát, hướng dẫn, thành lập 09 chi bộ đảng ngoài khu vực nhà nước, đạt 128% kế hoạch. Chuyển giao 02 TCCS đảng (01 về trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBND quận, 01 về Quận ủy Bắc Từ Liêm); tiếp nhận 06 TCCS Đảng về trực thuộc Quận ủy Long Biên. Tổ chức 90 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 21.324 CBCC  theo KH thường xuyên và 28 lớp cho 1.622 CBCC theo đề án. 100% cán bộ đương chức và quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đã được bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng chung trong lãnh đạo quản lý, trong đó nhiều cán bộ đã được bồi dưỡng sâu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm. Phối hợp với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong duy trì 01 lớp trung cấp lý luận chính trị tại quận với tổng số 100 học viên và đã bế giảng trong tháng 11/2018.

Công tác kiểm tra, giám sát: Triển khai cấp quận và cơ sở với 10 quy trình nghiệp vụ lĩnh vực kiểm tra, giám sát của đảng. Quận ủy thực hiện 03 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 04 đảng viên; 03 cuộc giám sát đối với 10 tổ chức đảng, 04 đảng viên tập trung các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018, nhiệm kỳ 2015-2020 như: Công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của BCH đảng bộ quận, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với khối phường; khối trường học và doanh nghiệp năm 2018. UBKT Quận ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức Đảng và 12 đảng viên, trong đó kiểm tra chuyên đề 13 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 06 tổ chức Đảng, 10 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức Đảng, 02 đảng viên; thi hành kỷ luật 08 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 03 đảng viên.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy phường giai đoạn 2016-2020” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020”. Việc triển khai chuyên đề đã giúp nâng cao nhận thức của đảng ủy phường, các chi bộ trực thuộc và đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc cấp cơ sở dần đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện vi phạm nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác dân vận: Tập trung triển khai nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở nhất là 6 quy chế trên một số lĩnh vực do quận ban hành trong toàn hệ thống chính trị và tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể được đảm bảo và phát huy hiệu quả thực tế với tổng số 20 cuộc giám sát (Đoàn thanh niên 11 cuộc, MTTQ 6 cuộc, HPN 3 cuộc).

Công tác dân vận chính quyền được chú trọng triển khai với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị . Coi trọng hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” nhất là các vụ việc theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ Hà Nội. Chỉ đạo, hướng dẫn các phường tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn năm 2018. Đến nay đã tổ chức 15 hội nghị đối thoại (14 hội nghị cấp phường và 01 hội nghị cấp quận).

Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ngay từ đầu năm 2018 với tổng số 184 tập thể; 540 cá nhân đăng ký (lĩnh vực kinh tế: 185; VHXH 302; ANQP 80; Xây dựng Hệ thống chính trị 166), định kỳ thẩm định kết quả thực hiện của các cá nhân, đơn vị. Lựa chọn khảo sát, đánh giá và đề xuất khen thưởng đối với 21 mô hình dân vận khéo.Các vấn đề liên quan công tác tác tôn giáo, các hoạt động vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân được nắm bắt, tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng.