Đảng - đoàn thể

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận năm 2018
Ngày đăng 18/12/2018 | 09:05  | Lượt xem: 273

Năm 2018, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Long Biên ngày càng thiết thực, hiệu quả, đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể quận đã tập trung triển khai kế hoạch liên tịch về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217,218; giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố; Giám sát việc thực hiện 6 QCDC của quận. Tổ chức các hoạt động chăm lo đến quyền lợi ích chính đáng của, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các dịp Lễ, Tết… Các phong trào đoàn thể, các cuộc vận động đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận được triển khai đồng bộ, theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở . Chú trọng công tác nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giám sát các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Các ngành đoàn thể đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, UBND quận trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KTXH, ANQP, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an toàn thực phẩm, thu thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện chính sách GPMB... Xây sửa 20 nhà đại đoàn kết; bàn giao 05 nhà cho hội viên phụ nữ, 02 nhà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 01 mái ấm công đoàn, 01 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Chỉ đạo MTTQ quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2018 với nội dung xây dựng quận Long Biên “Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn minh” , đã có 40.257 hộ tham dự họp/55.996 hộ mời họp đạt tỷ lệ 70.75% và có 1.628 ý kiến phát biểu, các ý kiến chủ yếu tập trung vào bàn biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại 294 tổ dân phố. 100% các tổ dân phố, chi hội đoàn thể ký cam kết trong việc thực hiện các quy định nâng cao chất lượng cuộc vận động. Phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 thông qua mô hình "cộng đồng chung tay giảm nghèo bền vững". Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn năm 2018 theo Quyết định 2200 của Thành ủy. Hoàn thành sớm việc tổ chức hội nghị đối thoại cấp cơ sở, tổng hợp các nội dung kiến nghị và chuẩn bị cho hội nghị đối thoại cấp quận. Chỉ đạo về công tác nhân sự, các nội dung chuẩn bị đại hội MTTQ cấp phường và cấp Quận nhiệm kỳ 2019-2024 (đã tổ chức đại hội điểm tại phường Thượng Thanh, dự thảo các văn kiện chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ cấp quận).

Liên đoàn lao động quận triển khai hiệu quả chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, tạo điều kiện cho CNVCLĐ được tham gia ý kiến vào đóng góp sửa đổi, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, thỏa ước lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp (đã có 124 doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể đạt 80%, trong đó có 02 đơn vị chưa có tổ chức công đoàn. 72 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ. LĐLĐ quận đại diện người lao động (NLĐ) tại 02 Công ty chưa có tổ chức công đoàn, thành lập tổ thương lượng tập thể về những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ và đại diện NLĐ tổ chức ký kết TƯLĐTT với NSDLĐ tại đơn vị.. Tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hoá công sở” cấp quận nhằm tuyên truyền Quyết định 522/QĐ-UBND, QĐ 1655/QĐ-UBND Thành phố tới hàng chục ngàn CNVCLĐ và nhân dân, tham gia Hội thi và đạt giải nhất vòng sơ khảo cụm 1, giải đặc biệt xuất sắc cấp thành phố. Tổ chức Liên hoan “Giờ thứ 9” trong CNVCLĐ quận, được LĐLĐ cấp trên đánh giá cao.

Hội thi nét đẹp văn hóa công sở quận Long Biên năm 2018

Hội liên hiệp Phụ nữ quận tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền của các cấp Hội về thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Long Biên ứng xử đẹp”. Ra mắt và nhân rộng các mô hình thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Hỗ trợ 28 hội viên khởi nghiệp thành công. 110 chi hội tổ chức thu gom phế liệu, giữ gìn vệ sinh môi trường, gây quỹ hoạt động với tổng số 120 triệu đồng.

Hội cựu chiến binh tập trung công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên, phát động đợt thi đua đột kích chào mừng 15 năm ngày thành lập quận; vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình phần việc giữ trật tự văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường qua triển khai đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo được lan tỏa trong cộng đồng, được nhân dân hưởng ứng và đồng tình. Tổ chức hội thi “Chúng em xây dựng quận Long Biên xanh - sạch - đẹp”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động, việc làm nhỏ của các em học sinh. Duy trì các hoạt động nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, các chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp…

Thành lập mới 28 tổ chức công đoàn với 1.064 công đoàn viên đạt 155% KH quận uỷ giao, 03 chi hội phụ nữ với 193 hội viên, 21 tổ chức đoàn thanh niên với 62 đoàn viên đạt 128,57% kế hoạch năm.