Đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ Quận ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
Ngày đăng 20/12/2018 | 14:24  | Lượt xem: 3944

Sáng 20/12/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và các đồng chí cán bộ Văn phòng, các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp theo dõi quận Long Biên.

Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quyết định số 2566-QĐ/TU, ngày 18/8/2017 quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 8/11/2017 quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 quy định về khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 25/10/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, Quận ủy Long Biên đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Quận ủy; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai kế hoạch đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách cơ sở đảng trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đồng thời nhấn mạnh những điểm mới trong nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018. Đồng chí yêu cầu tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy trong quá trình kiểm điểm phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Trung ương và Thành phố, đảm bảo đúng quy trình, không hình thức, chỉ rõ kết quả, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận năm 2018. Bên cạnh đó, phát huy tính dân chủ, thẳng thắn, chân thành, khách quan trong phê bình và tự phê bình cũng như đề cao tinh thần đoàn kết vì nhiệm vụ chung góp phần xây dựng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy thực sự là một tập thể trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo và có uy tín đối với Đảng bộ và nhân dân trong Quận. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận và các chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao, nhất là các chủ trương, mô hình mới, giữ vững thành tích đạt được của một trong những quận thuộc tốp đầu Thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành kiểm điểm. Quá trình kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ sẽ tập trung phân tích những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2017. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 để tìm ra giải pháp và phương hướng khắc phục trong năm 2019. Sau kiểm điểm tập thể, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân.

Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 dự kiến sẽ diễn tra trong 2 ngày 20 và 21/12/2018.

Toàn cảnh hội nghị