Đảng - đoàn thể

Giao ban triển khai nhiệm vụ năm 2019 các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị xã hội Quận.
Ngày đăng 24/12/2018 | 14:40  | Lượt xem: 1146

Sáng 24/12/2018, Thường trực Quận uỷ tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ năm 2019 các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội Quận.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Dân, Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đều thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 do Văn phòng Quận ủy tham mưu tổng hợp. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực về thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và công tác phối hợp giữa các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận kết quả các đơn vị đạt được trong năm 2018, trong đó các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận đã tham mưu toàn diện các nhiệm vụ bám sát với nhiệm vụ chính trị của Quận 2018; chủ động và quyết liệt trong triển khai chủ đề năm công tác của Thành phố và quận, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận. Chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ dự báo, đón bắt các nội dung chỉ đạo mới, đột xuất của Trung ương và thành phố để triển khai hiệu quả và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số nhiệm vụ đạt kết quả tốt như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW đảng khóa XII; công tác kiểm tra, giám sát của đảng; việc triển khai 6 quy chế dân chủ của Quận, công tác chăm lo đời sống cho các đoàn viên, hội viên dịp Lễ, tết, các phong trào đoàn thể... Một số nhiệm vụ mới, khó đã được các cơ quan đơn vị khối đảng đoàn thể quận tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả như việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, mô hình cơ quan điện tử cấp quận. Công tác nội vụ cơ quan đã đi vào nề nếp. Các hoạt động, phong trào đoàn thể được duy trì hiệu quả, tạo sự gắn kết trong đội ngũ cán bộ công chức.

(Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ kết luận hội nghị)

Về nhiệm vụ năm 2019, Thường trực Quận ủy yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; các ngày lễ lớn gắn với phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 74 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các ngày lễ của đất nước năm 2019.

2. Tham mưu thực hiện tốt chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với triển khai các chủ trương mới theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp – văn minh”.

3. Chủ động tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực, ban Thường vụ Quận ủy năm 2019 đảm bảo kịp thời, sát thực tiễn. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, 08 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVI, các chuyên đề, đề án thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy khóa III, gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở.

4. Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ tiêu đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng triển khai các nội dung hướng đến đại hội đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công tác phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục triển khai đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

6. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo sâu, rộng thiết thực, hiệu quả, khoa học, chặt chẽ đúng phương châm, phương pháp không chồng chéo. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra tổ chức gắn với kiểm tra người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như công tác QLĐT, QLĐĐ, GPMB, Quản lý tài chính, tài sản; phòng chống tham nhũng lãng phí...

7. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện 6 QCDC trên các lĩnh vực đã ban hành. Tăng cường công tác dân vận gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của khối vận ở cơ sở.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 2200-QĐ/TU của Thành uỷ về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền các cấp.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024.

10. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của cơ quan; các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi; Duy trì vệ sinh môi trường cơ quan, nơi làm việc. Tiếp tục quan tâm đời sống vật chất tinh thần cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao ý thức chấp hành, chất lượng hiệu quả trong công việc gắn với thanh tra kiểm tra công vụ và đánh giá xếp loại CBCC một cách thực chất.