Đảng - đoàn thể

Khối đảng, đoàn thể Quận: Hoàn thành tốt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Ngày đăng 25/12/2018 | 10:22  | Lượt xem: 2316

Năm 2018, các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận đã chủ động và quyết liệt trong triển khai chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp” và các hoạt động hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận. Tích cực tham mưu, dự báo giúp Thường trực, Ban Thường vụ nắm bắt các nội dung chỉ đạo mới, đột xuất của Trung ương và Thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại mỗi đơn vị.

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được các đơn vị chủ động tham mưu gồm: quán triệt, sơ, tổng kết văn bản các cấp; nắm bắt dư luận và tình hình những địa bàn phức tạp nhạy cảm; sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ quận; triển khai tốt chủ đề năm 2018 của Thành phố và Quận; hoàn thành vượt chỉ tiêu các nội dung đăng ký chào mừng 15 năm thành lập quận; hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn quận năm 2018; Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mô hình cơ quan điện tử quận và phường.

Một số kết quả nổi bật như: Tập trung tham mưu chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương trong toàn đảng bộ quận, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị TW6, TW 7, TW8 khóa XII và một số văn bản như: quy định 102, 105 của Bộ Chính trị, Quy định 109 của Ban chấp hành TW Đảng, Quy định 01, Kết luận 32 của Bộ Chính trị… Đổi mới việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của TW, TP theo hướng giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, báo cáo lồng ghép với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với 26 văn bản được sơ, tổng kết đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Tham mưu chỉ đạo công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận khóa III và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó 100% các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành việc sơ kết, đảm bảo nghiêm túc, đánh giá thực chất, không hình thức. Cấp quận đã tập trung rà soát nhiệm vụ, tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ quận nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 với 17 chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 03 chương trình công tác của cấp ủy gắn với 08 chương trình công tác của Thành ủy. Đến nay, đã hoàn thành 14/17 chỉ tiêu đại hội (trong đó có 08 chỉ tiêu đạt cao), việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá đều đáp ứng tiến độ và yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết nửa đầu nhiệm kỳ, đã tham mưu tập trung xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận khóa III.

Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên, qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, sai trái, không tham gia các hoạt động đông người trái pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng, hoạt động của hội Thánh Đức chúa trời, một số vụ việc khác liên quan đến một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Đã tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm 10/15 vụ việc tồn động, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

16 nội dung hoạt động được các ban đảng, đoàn thể đăng ký hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận được chủ động triển khai sớm, hiệu quả. Các nội dung đều đáp ứng tiến độ, yêu cầu, một số nội dung đã hoàn thành vượt so với đăng ký. Cụ thể: Tham mưu xây dựng phóng sự và kỷ yếu ảnh, tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà nhân kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Phát triển 09 tổ chức đảng khu vực ngoài nhà nước, kết nạp mới 249 đảng viên. Triển khai hiệu quả 02 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của đảng; đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ tại các chợ văn minh thương mại”; phong trào “Phụ nữ Long Biên ứng xử đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “thi đua đột kích”, tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”, “Chúng em xây dựng quận Long Biên xanh - sạch - đẹp”; bàn giao 29 nhà đại đoàn kết (vượt 14 nhà so với đăng ký), 04 “mái ấm tình thương” cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (vượt 03 mái ấm so với đăng ký), 02 nhà nghĩa tình đồng đội (vượt 01 nhà so với đăng ký); hỗ trợ, cải tạo 02 nhà ở cho đối tượng hộ nghèo có thanh niên làm chủ hộ; bàn giao 01 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với Chương trình 01,02-CTr/QU của Quận ủy được thực hiện nghiêm túc. Tập trung tham mưu triển khai các nội dung, chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố về công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết TW6 khóa XII: triển khai chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. Khảo sát và xây dựng Đề án “Đánh giá thực trạng, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”.Tham mưu thực hiện công tác sát hạch đối với một số chức danh diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2018. Tổ chức 118 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 22.946 học viên. Tham mưu điều chỉnh kịp thời các quy định về đánh giá CBCC, NLĐ phù hợp với quy định của Thành phố và thực tiễn triển khai tại đơn vị. Tiếp tục tham mưu triển khai 02 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức do Thành phố ban hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, hoạt động giám sát của UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH. Rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đánh giá chất lượng triển khai thực hiện tại mỗi đơn vị (Khối đảng, đoàn thể: 32 quy trình cấp Quận, 26 quy trình cấp phường). Tham mưu triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp (nhóm chức năng về quản lý lịch công tác tuần và cuộc họp) đồng bộ từ Quận đến 14 phường. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và triển khai 02 chuyên đề về công tác xây dựng đảng, bộ quy chế mẫu và 05 quy trình nội bộ của Đảng bộ khối doanh nghiệp. Quan tâm kết nạp quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng với hoạt động giao lưu, gắn kết tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị trong khối.

Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” được các đoàn thể triển khai với nhiều mô hình, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống VMĐT đến từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Hoạt động của 18 CLB tình nguyện vì môi trường với hơn 3.300 thành viên tham gia; các tổ phụ nữ tự quản, hội CCB, đoàn thanh niên, LĐLĐ tích cực giám sát tại các tuyến phố, ngõ ngách, vườn hoa, công viên, trường học, di tích, chợ, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, tổ dân phố đã làm cho mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện rõ nét.

Công tác cải cách hành chính đảng tiếp tục được đổi mới với việc  xây dựng, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 khối đảng, đoàn thể Quận và phường. Các ban xây dựng đảng, VPQU, MTTQ và các đoàn thể quận xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL với 26 quy trình nghiệp vụ; TTBDCT là 04 quy trình, mỗi phường lựa chọn triển khai 11 quy trình. Tham mưu xây dựng khung mô hình và bộ tiêu chí cơ quan điện tử cấp quận và bộ tiêu chí cơ quan điện tử cấp phường năm 2018. Triển khai các nội dung bộ tiêu chí và thực hiện theo dõi kết quả thực hiện các đơn vị hàng tháng, định kỳ 6 tháng, 1 năm đánh giá kết quả triển khai mô hình của cấp quận và cấp phường đảm bảo khách quan, dân chủ và công khai.

Tham mưu hướng dẫn MTTQ 14 phường chuẩn bị đại hội và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại phường Thượng Thanh. Việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ năm 2018 theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy đã vào nền nếp. Chỉ đạo tổ chức thành công 14 hội nghị cấp phường với 594 ý kiến đối thoại của nhân dân (trong đó có 174 ý kiến nêu trực tiếp tại hội nghị, 420 ý kiến bằng văn bản), đã giải quyết tại hội nghị là  491 ý kiến, số được tiếp thu và trả lời bằng văn bản là 103 ý kiến. Cấp quận đã tổ chức 01 nghị nghị đối thoại với 23 ý kiến tham gia (trong đó có 03 ý kiến về công tác xây dựng đảng, 20 ý kiến về lĩnh vực phát triển KT-XH, ANQP). Chủ tọa hội nghị đã tiếp thu các ý kiến của nhân dân, đồng thời trực tiếp giải trình đối với các nhóm nội dung phản ánh tại hội nghị, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, có văn bản trả lời cụ thể đến cơ sở.