Đảng - đoàn thể

Quận ủy Long Biên thực hiện lấy ý kiến đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý quận Long Biên
Ngày đăng 26/12/2018 | 11:34  | Lượt xem: 15923

Sáng 26/12, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đa chiều đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý và lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trưởng các Ban xây dựng đảng, VPQU; Ban Thường trực MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể CT-XH Quận; Đại diện Đảng ủy cơ quan Dân Đảng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng; Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ thuộc Quận.

Tại hội nghị, Thường trực Quận ủy đã quán triệt nội dung các Quy định, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận. Trong đó chỉ rõ các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại; đối đượng được đánh giá, xếp loại; các tiêu chí đánh giá và cấp độ thực hiện cũng như cách thức lấy ý kiến. Các đại biểu tham dự đã tiến hành đánh giá đa chiều đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy; Tập thể cấp ủy cơ sở; Tập thể Ban thường trực Ủy ban MTTQ; Ban Thường vụ các đoàn thể CT-XH Quận; Tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Quận ủy.

Trong phần lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các đại biểu được quán triệt về nguyên tắc, nội dung , trách nhiệm của người được lấy phiếu và người ghi phiếu tín nhiệm; việc công khai và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Thường trực Quận ủy yêu cầu các đại biểu phải công tâm, khách quan trong ghi phiếu tín nhiệm, qua đó giúp cho công tác đánh giá cán bộ có  căn cứ cụ thể, đảm bảo sự minh bạch, chính xác hơn.

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Toàn cảnh hội nghị