Đảng - đoàn thể

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 27/12/2018 | 16:50  | Lượt xem: 11662

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tới các MTTQ các phường.

Thực hiện Kế hoạch 164-KH/QU ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chức vụ do HĐND các cấp bầu;

Sáng ngày 27/12/2018 tại Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận Long Biên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tới các MTTQ các phường.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên dự và chủ trì hội nghị;

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuận Long – Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy; 38 ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa III (nhiệm kỳ 2014-2019)  .

Tại hội nghị đồng chí Ngô Mạnh Điềm đã quán triệt nội dung các văn bản liến quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định; những phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu trao đổi, thảo luận trước khi thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch,  các phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014-2019 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Với những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, Đồng chí Ngô Mạnh Điềm đã đề nghị MTTQ các phường chủ động phối hợp với Chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ phường tổ chức thực hiện, đặc biệt là Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và các hoạt động chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.