Đảng - đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 12/2018
Ngày đăng 28/12/2018 | 17:44  | Lượt xem: 14121

Sáng 28/12/2018, tại phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 12/2018

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó chủ nhiệm UBKT quận ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội quận trực tiếp chủ trì hội nghị và các đồng chí trong tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã báo cáo tóm tắt các nội dung dư luận xã hội phản ánh trong tháng 11/2018 và kết quả giải quyết trong tháng 12/2018: trong đó có 03 nội dung dư luận xã hội thuộc trách nhiệm quận giải quyết và 02 nội dung thuộc trách nhiệm phường giải quyết liên quan đến trật tự xây dựng, đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... và định hướng một số nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy báo cáo tóm tắt nội dung DLXH phản ánh trong tháng 11/2018 và kết quả giải quyết trong tháng 12/2018

Hội nghị đã có 07 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận tập trung vào các nội dung như: các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tháng 12; Về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (mô hình chính quyền đô thị…); Về phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm trong vụ án nghìn tỷ xảy ra ở Ngân hàng Đông Á (DAB); Về kỳ họp thứ bảy HĐND Thành phố (từ ngày 3-7/12); Về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và quận năm 2018; việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; vấn đề triển khai thực hiện các dự án, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố của quận…

Các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các đồng chí cộng tác viên. Đồng chí đề nghị các cộng tác viên tích cực, chủ động nắm bắt dư luận xã hội trong tháng 01/2019, tập trung vào một số nội dung như:

1. Về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới; các hoạt động phục vụ nhân dân vui chơi đón mừng năm mới 2019 (tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông…);

2. Về học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII);

3. Về Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

4. Về Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/10/2018 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”;

5. Về việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”; 

6. Về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,…

Ban Tuyên giáo quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND quận để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.