Đảng - đoàn thể

Quận uỷ Long Biên tập huấn duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày đăng 08/04/2019 | 16:45  | Lượt xem: 1328

Ngày 08/4/2019, Quận uỷ Long Biên tập huấn duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên trách ISO các ban xây dựng đảng, Trung tâm BDCD, Văn phòng quận uỷ, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng uỷ khối doanh nghiệp quận và Đảng uỷ 14 phường.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Văn Hảo - Phó giám đốc Công ty tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã hướng dẫn và trao đổi với các lớp tập huấn về phương pháp duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo bám sát 04 tiêu chí: Tiếp cận theo quá trình; chuẩn hóa, quy trình hóa các quá trình; vận hành hệ thống theo mô hình cải tiến liên tục; quản lý rủi ro. Cũng tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Văn Hảo hướng dẫn các đơn vị chuẩn hoá tài liệu theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Lớp tập huấn giúp các đơn vị nắm bắt được những kiến thức duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, từng bước nâng cao công tác quản lý và chất lượng công việc tại đơn vị.

Sau buổi tập huấn, các ban xây dựng đảng, TTBDCT, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng uỷ khối doanh nghiệp quận và Đảng uỷ các phường sẽ tiến hành rà soát tài liệu hệ thống áp dụng quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2019; thực hiện cập nhật, bổ sung, thay đổi và theo dõi việc tuân thủ các quy định tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị; xây dựng, nhận định rủi ro, lập kế hoạch chi tiết để giải quyết các rủi ro đó và định kỳ phải đánh giá được hiệu lực của giải quyết rủi ro./.

Toàn cảnh buổi tập huấn