Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn quận năm 2019
Ngày đăng 16/04/2019 | 09:28  | Lượt xem: 336

Sáng ngày 16/4/2019, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn quận.

Dự Lễ khai giảng có Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Thanh – Giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; Trung tá Chu Minh Đạo – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự quận; Đồng chí Lê Công Thành – Phó Giám đốc Trung tâm BDCT quận Long Biên.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4

Căn cứ Kế hoạch số 173-KH/QU ngày 22/01/2019 của Quận uỷ Long Biên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức năm 2019; thực hiện Quyết định số 882-QĐ/QU ngày 09/4/2019 của Quận uỷ Long Biên, Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Tổng số học viên của lớp có 140 cán bộ, đảng viên thuộc 16 đơn vị  gồm khối HCSN, DN và các phường trên địa bàn quận. Tại khoá bồi dưỡng, học viên sẽ nghiên cứu 07 chuyên đề trong Giáo trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 do Bộ Quốc phòng biên soạn, Nhà xuất bản Quận đội Nhân dân ban hành.

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp, Trung tá Chu Minh Đạo – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự quận nêu rõ, khoá bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 nhằm giúp các đồng chí cán bộ các cấp củng cố thêm về nhận thức, cách thức trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Trung tá Chu Minh Đạo đề nghị Ban tổ chức lớp chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập; theo dõi, quản lý chặt chẽ quân số học viên, thực hiện nghiêm thời gian học tập. Với tập thể học viên, Trung tá Chu Minh Đạo yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu học tập, cập nhật kiến thức QPAN để vận dụng và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo trong công tác QPAN tại đơn vị. Thường xuyên nêu cao cảnh giác trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phần tử phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền chống phá cách mạng Việt Nam.

Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Thanh – Giảng viên Học viên Chính trị Bộ Quốc phòng giảng bài tại lớp

Sau phần Lễ khai giảng, Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Thanh – Giảng viên Học viên Chính trị Bộ Quốc phòng đã giảng chuyên đề: “Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng An ninh” tại lớp.