Đảng - đoàn thể

Hội nghị lần thứ XIV Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên
Ngày đăng 22/04/2019 | 09:47  | Lượt xem: 300

Chiều ngày 19/4/2019, tại phòng họp số 02 quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị lần thứ XIV khóa III, nhiệm kỳ 2014 -2019

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí Phó chủ tịch; Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên cơ quan MTTQ quận; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí chí Đàm Văn Huân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên báo cáo toàn bộ về công tác chuẩn bị đại hội: Về dự thảo báo cáo, kiểm điểm, tổng họp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo MTTQ thành phố, dự thảo điều lệ sửa đổi; dự kiến chương trình đại hội, đoàn chủ tịch (05 người), thư ký (02 người); tham luận; Ủy ban MTTQ tổ quốc khóa mới 51 vị; Ban Thường trực 05; đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQ thành phố 09 (04 đương nhiên; 05 hiệp thương cử chính thức, 01 dự bị); công tác trang trí tuyên truyền, phục vụ…. theo kế hoạch

Tại hội nghị có 07 lượt ý kiến phát biểu về cơ bản nhất trí với các nội dung Ban Thường trực MTTQ quận đã báo cáo và lưu ý:

- Trong bối cảnh giai đoạn hiện nay chủ đề bổ sung: Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân….

- Quan tâm công tác cán bộ chủ chốt MTTQ theo quy định

- Báo cáo tóm tắt nên gọn hơn, soát lỗi chính tả

- Văn nghệ thay bài cuối bằng bài hát về MTTQ hoặc quận Long Biên; điều hành phần phục vụ kê bàn ghế đoàn chủ tịch, thư ký…

- Nội dung giải lao đưa vào chương trình đại hội

Tiếp theo đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo trình về việc kiện toàn thành viên Ủy ban MTTQ quận là Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên quận đối với ông Phạm Nam Anh, hội nghị nhât trí biểu quyết nhất trí 35/35;

Báo cáo tăng 01 đại biểu chính thức dự đại hội (tổng triệu tập 211) do thành viên Quân sự quận giới thiệu người mới để tham gia thành viên Ủy ban MTTQ quận khóa mới hội nghị nhất trí biểu quyết 35/35

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu kết luận hội nghị cám ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý giao cho các tiểu ban tiếp tục hoàn thiện dự thảo và đề nghị các bác, các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý về mọi mặt để công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ quận Long Biên hoàn thiện góp phần tạo thành công Đại hội MTTQ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ (2019 – 2024), hội nghị kết thúc lúc 16h30 cùng ngày ./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Đàm Văn Huân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên phát biểu tại hội nghị
Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên phát biểu tại hội nghị