Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019
Ngày đăng 25/04/2019 | 15:57  | Lượt xem: 435

Ngày 25/4/2019, tại hội trường tầng 4 - khu liên cơ quan UBND quận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019

Về dự và trực tiếp làm Báo cáo viên của lớp học có đồng chí Đỗ Bá Ly - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ; các đồng chí Phó Chủ nhiệm, ủy viên và chuyên viên UBKT Quận ủy cùng hơn 180 đồng chí là bí thư, phó bí thư thường trực, chủ nhiệm, ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, các đồng chí bí thư, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ cơ sở trực thuộc quận.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe đồng chí Đỗ Bá Ly truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trọng tâm là kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo và quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Từ những thông tin quý về kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo tại cơ sở và những ví dụ minh họa được đúc rút từ thực tiễn, đồng chí báo cáo viên đã giúp các học viên củng cố thêm kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm quý giá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhất là kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo tại cơ sở, đồng thời, nắm vững quy định mới về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Kết thúc buổi bồi dưỡng, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy triển khai nội dung viết bài thu hoạch đến các học viên, đồng thời định hướng để các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các quy định trên tại đơn vị; tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy năm 2019 đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng


Đồng chí Đỗ Bá Ly - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung lớp bồi dưỡng

 


Toàn cảnh  học viên lớp học