Đảng - đoàn thể

Hội nghị triển khai công tác Bầu cử
Ngày đăng 05/02/2016 | 10:38  | Lượt xem: 964

Chiều ngày 01/2/2016, tại hội trường quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử quận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các thành viên của MTTQ quận; các ông bà Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận trình bày Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/1/2016 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Thay mặt lãnh đạo quận, Ủy ban MTTQ quận, đồng chí Ngô Mạnh Điềm phát biểu ý kiến đề nghị các ngành đoàn thể, MTTQ phường căn cứ vào tiến độ thời gian của kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp ủy chủ động xây dựng triển khai công tác bầu cử, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các bước chặt chẽ theo quy trình, báo cáo kết quả, tiến độ thự hiện .

Các đại biểu dự hội nghị