Đảng - đoàn thể

Tuyên truyền về một số điểm mới trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân
Ngày đăng 24/02/2016 | 17:51  | Lượt xem: 772

Sáng ngày 24/02/2016, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên cơ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính tri Quận mở lớp báo cáo viên định kỳ tháng 2/2016 tuyên truyền một số điểm mới trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Quận; lãnh đạo phụ trách công tác tuyên truyền của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ Tuyên giáo; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Bí thư Đoàn thanh niên phường; Bí thư các chi bộ tổ dân phố. Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội;

Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại lớp học 

Tại lớp học, báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương,  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 cho phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và thay thế Luật tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND năm 2003. Luật đã có một số nội dung mới như phạm vi điều chỉnh và bố cục của luật; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính và đơn vị hành chính tương đương thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Tăng thêm quyền lực cho HĐND bằng tổ chức, biên chế chuyên trách; Về số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân; Đề cao trách nhiệm Chủ tịch; Một số nội dung có sự chuyển đổi về thẩm quyền giữa Chính phủ và Quốc hội, giữa HĐND với UBND; Việc phân cấp, phân quyền lần này quy định rõ hơn; Quy định số lượng đại biểu HĐND được bầu ở từng cấp theo tiêu chí dân số; Tổ chức chính quyền địa phương quy định tiêu chuẩn của đại biểu HĐND chung cho cả 3 cấp.

Đối với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015: Về cơ bản, tổng thể Luật 2015 vẫn kế thừa Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; Luật mới gồm có 10 chương, 98 điều. Đây là lần đầu tiên Quốc hội đã gộp 2 Bộ luật vào làm một Luật thống nhất và tổ chức bầu cử trong một ngày. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; Về thẩm quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc; Quy định thẩm quyền cụ thể của các cơ quan liên quan đến công tác bầu cử; Về thời gian có điều chỉnh tăng ngày công bố bầu cử và các bước trong bầu cử; Thẩm quyền xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND là thường trực  HĐND các cấp; Quy định số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND được quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; Mở rộng danh sách cử tri  ; Về thẩm quyền quyết định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị do Ủy ban bầu cử cấp đó ấn định; Uỷ ban bầu cử các cấp xác định tư cách đại biểu HĐND và danh sách đại biểu HĐND trúng cử ...

Cũng tại lớp báo cáo viên định kỳ tháng 2/2016, thay mặt Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 3/2016, đề nghị MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chi đảng bộ thuộc quận chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ Quận; các hoạt động lễ hội trên địa bàn Quận; tăng cường việc nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng như: 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam...