Đảng - đoàn thể

Tập trung xây dựng các chuyên đề thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III
Ngày đăng 29/02/2016 | 14:45  | Lượt xem: 917

Sáng ngày 26/02/2016, Ban chủ nhiệm Chương trình số 01-CTr/QU của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020” đã họp toàn thể.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ nhiệm Chương trình chủ trì hội nghị. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình, Trưởng các ban xây dựng Đảng Quận ủy và đoàn thể chính trị - xã hội quận.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Loan - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình báo cáo tình hình các ban đảng, đoàn thể Quận tham mưu Ban chủ nhiệm Chương trình xây dựng các chuyên đề, tổ chức khảo sát để chuẩn bị các hội nghị trao đổi, tọa đàm nhằm cụ thể hóa nội dung của Chương trình. Hội nghị đã tập trung thảo luận về nội dung, cách làm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các bước xây dựng 09 chuyên đề và nội dung, lộ trình tổ chức 05 cuộc tọa đàm, hội thảo theo Kế hoạch số 16-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Chương trình biểu dương một số ban đảng, đoàn thể quận đã nghiêm túc triển khai xây dựng dự thảo các chuyên đề, nội dung, lộ trình chuẩn bị tổ chức các hội nghị tọa đàm, hội thảo đúng tiến độ (Ban tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra, Hội LHPN quận...); đồng thời yêu cầu lãnh đạo một số ban đảng, đoàn thể chính trị tập trung xây dựng chuyên đề, nội dung hội thảo phải trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể của Quận và có tính khả thi...; đồng chí yêu cầu chậm nhất trung tuần tháng 3/2016 các đơn vị phải hoàn thiện dự thảo, thông qua Ban chủ nhiệm, trình Ban thường vụ Quận ủy phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện.