Đảng - đoàn thể

Ban Chỉ đạo hè quận Long Biên chuẩn bị tổ chức tổng kết Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019
Ngày đăng 02/08/2019 | 11:03  | Lượt xem: 486

Sáng ngày 02/8/2019, Ban Chỉ đạo hè quận Long Biên tổ chức thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động và thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức tổng kết Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận Long Biên năm 2019 chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo hè quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách VHXH - Trưởng ban chỉ đạo hè các phường.

Đồng chí Tăng Quang Huy - Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Long Biên, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hè trình bày báo cáo

 

Đồng chí Tăng Quang Huy - Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Long Biên, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hè đã trình bày báo cáo kết quả triển khai, đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè quận Long Biên năm 2019; dự kiến số lượng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và dự thảo kế hoạch tổ chức tổng kết để các thành viên Ban Chỉ đạo hè, các phòng, ban, ngành tập trung thảo luận. Các đơn vị tham dự cuộc họp đã đóng góp, tham gia ý kiến bổ sung, góp ý vào bảng điểm thành tích của từng Ban chỉ đạo hè các phường.

Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận năm 2019 kết luận hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận Long Biên năm 2019 đã kết luận một số nội dung, cụ thể như sau:

- Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo hè các phường trong việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019

- Thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019, kế hoạch tổ chức tổng kết và dự kiến kết quả thi đua của các phường do cơ quan thường trực trình bày

- Quận đoàn Long Biên hoàn thiện báo cáo, xây dựng phóng sự kết quả kết quả Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019. Yêu cầu Ban Chỉ đạo hè các phường tiếp tục tổng hợp gửi nội dung minh chứng, hình ảnh báo cáo về Quận đoàn Long Biên chậm nhất ngày 14/8/2019.

- Thống nhất thời gian tổ chức tổng kết Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019 sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 15/8/2019 tại Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và Thể Thao quận Long Biên.

- Giao Quận đoàn Long Biên phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận xây dựng kịch bản tổ chức tổng kết Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019, tổng hợp các nội dung khen thưởng, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng... để tổ chức Lễ Tổng kết thành công tốt đẹp.