Đảng - đoàn thể

Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố
Ngày đăng 02/08/2019 | 15:23  | Lượt xem: 654

Trong hai ngày 31/7 và 02/8/2019, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức tọa đàm chuyên đề Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố. Hội nghị được tiến hành ở 2 cụm, cụm 1 diễn ra tại hội trường UBND phường Thượng Thanh, cụm 2 diễn ra tại hội trường UBND phường Thạch Bàn.

Dự và chỉ đạo tọa đàm có đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Long- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy- chủ trì tọa đàm. Tham gia tọa đàm (tổ chức thành 2 cụm, mỗi cụm 7 đơn vị) có các đồng chí trưởng khối vận phường; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể quận, phường; đại diện các đồng chí tổ trưởng tổ dân vận ở tổ dân phố.

Mở đầu tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quốc Long- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày báo cáo đề dẫn, tóm tắt những thành tích đạt được của tổ dân vận trong thời gian qua, nêu một số hạn chế cần khắc phục và định hướng những vấn đề cần đi sâu trong tọa đàm.

Trong phần thảo luận có tổng số 18 ý kiến phát biểu tại cả 2 cụm (10 ý kiến ở cụm 1, 8 ý kiến ở cụm 2). Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với những vấn đề nêu ra trong báo cáo đề dẫn, nhấn mạnh các kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận của khối vận phường, tổ dân vận ở tổ dân phố trên một số lĩnh vực trọng tâm như việc thực hiện QCDC trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; việc vận động nhân dân tăng cường phòng chống dịch bệnh, không chăn nuôi gia súc trong khu dân cư; nêu thực trạng hoạt động của các tổ dân vận hiện nay… Đồng thời, các ý kiến cũng đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ dân vận ở tổ dân phố.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm (tại cụm 2), đồng chí Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy khẳng định nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của tổ dân vận ở tổ dân phố, công tác dân vận thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, đóng góp không nhỏ vào thành tựu của quận trên các mặt kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, khối vận quận, cơ sở cần tập trung 3 vấn đề, một là, phải coi công tác dân vận là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; hai là, cần quan tâm đến vai trò, trách nhiệm của khối vận phường, tổ dân vận ở tổ dân phố, các thành viên của tổ, có sự phân công nhiệm vụ phù hợp tránh chồng chéo; ba là, cần có sự phối hợp hoạt động đồng bộ giữa tổ dân vận với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố.

Đ/c Nguyễn Quốc Long- UVTV, Trưởng Ban Dân vận QU tiếp thu ý kiến

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy, các ý kiến tham luận tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quốc Long- UVTV, Trưởng ban dân vận Quận ủy đã nêu ra những vấn đề trọng tâm khối vận quận và cơ sở cần thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố như sau:

1. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

2. Tiếp tục tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phường, tổ dân phố.

3. Tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng.

4. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, đặc biệt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, 6 QCDC do quận ban hành.

5. Duy trì việc tổ chức các cuộc tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ dân vận. Khen thưởng kịp thời, nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo.

6. Các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện việc phối hợp hoạt động giữa khối vận các cấp với khối chính quyền, tổ dân vận với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố.