Đảng - đoàn thể

Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Ngày đăng 04/03/2016 | 16:30  | Lượt xem: 1372

Chiều ngày 03/3/2015, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2016.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư TT Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ, công bố quyết định kiện toàn và dự thảo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo; báo cáo kết quả tháng 1,2/2016 việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn quận và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên đã tham gia thảo luận, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU đạt kết quả theo kế hoạch năm và chỉ tiêu thành phố giao. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ, trưởng Ban chỉ đạo kết luận: Thống nhất báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trong tháng 1, 2/2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2016, biểu tiến độ nội dung công việc, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của BCĐ do cơ quan thường trực chuẩn bị. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:  Căn cứ nhiệm vụ được phân công từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nội dung, tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU thuộc lĩnh vực được phân công, bám sát tiến độ triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đảm bảo chất lượng; Ban Tổ chức quận uỷ, Liên đoàn lao động quận, Hội LHPN quận, Quận đoàn phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan, đảng uỷ các phường rà soát các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vận động, thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể khi đủ điều kiện, trong tháng 3/2016 quyết định thành lập 02 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; lấy mô hình chi hội phụ nữ tại chợ Ngọc Lâm làm mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn quận; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhàn nước; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của Quận uỷ; động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể mới hoạt động theo đúng luật, điều lệ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, phát triển đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.