Đảng - đoàn thể

Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 07/03/2016 | 09:21  | Lượt xem: 638

Chiều ngày 01/3/2016 tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên. Thực hiện bước ba của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận mở rộng đến lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban MTTQ quận

Chiều ngày 01/3/2016 tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên. Thực hiện bước ba của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận mở rộng đến lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban MTTQ quận, có 21/24 đại biểu được mời có mặt dự hội nghị.

Chủ tọa hội nghị là ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, hội nghị cử bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Bí thư quận đoàn Long Biên là thư ký hội nghị. Chủ tọa hội nghị báo cáo tình hình và kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên đạt 5/5 =100% cử tri nhất trí tín nhiệm giới thiệu là người của cơ quan MTTQ quận được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại hội nghị có 3 ý kiến phát biểu nêu rõ đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu HĐND, lập trường, tư tưởng, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, ý thức, trách nhiệm ông Ngô Mạnh Điềm đáp ứng về mọi mặt, hội nghị nhất trí 21/21 đại biểu dự hội nghị giới thiệu và đề nghị Ủy ban MTTQ quận Long Biên hiệp thương, giới thiệu ông Ngô Mạnh Điềm là ứng cử đại biểu HĐND quận khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó cơ quan MTTQ quận đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác đối với ông Ngô Mạnh Điềm, dự hội nghị có đầy đủ cử tri của cơ quan MTTQ quận và đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên. Hội nghị thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn, tại hội nghị cử tri của cơ quan đã đánh gía cao và nhất trí tín nhiệm ông Ngô Mạnh Điềm bằng biểu quyết giơ tay 5/5 =100%.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận và các đại biểu dự hội nghị.