Đảng - đoàn thể

Long Biên triển khai Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”.
Ngày đăng 28/08/2019 | 16:56  | Lượt xem: 1163

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên triển khai Kế hoạch số 201-KH/QU về thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ; các đồng chí Ủy viên thường vụ Quận ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, bí thư Chi bộ cơ quan phường.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy triển khai kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”. Theo đó, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Trung ương về việc “tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng viên đang công tác tại cơ quan phường với đảng viên và nhân dân trên địa bàn dân cư”, đồng thời đảm bảo “việc giải thể chi bộ cơ quan phường được tiến hành theo đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện”. 

Trình tự, thủ tục giải thể chi bộ cơ quan phường được thực hiện theo 4 bước, đảm bảo, chặt chẽ đúng quy định; trước khi công bố quyết định giải thể nhất thiết phải báo cáo kế hoạch giải thể, phương án giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ và được Ban Thường vụ Quận ủy đồng ý. Lưu ý, các nội dung về chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng viên và đánh giá, xếp loại đảng viên. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên thường vụ Quận ủy phụ trách phường, các ban xây dựng Đảng Quận ủy; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và Đảng ủy các phường.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận y đã yêu cầu Đảng ủy các phường tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp; Lựa chọn các chi bộ tổ dân phố để giới thiệu cán bộ, đảng viên về sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các phường thực hiện. Ban Tổ chức Quận ủy chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp kết quả thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan phường báo cáo Thành ủy theo quy định.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị