Đảng - đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 8/2019
Ngày đăng 30/08/2019 | 17:56  | Lượt xem: 1083

Sáng 29/8/2019, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 8/2019.

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội quận và các đồng chí trong tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã định hướng một số nội dung phản ánh tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy định hướng một số nội dung phản ánh tại hội nghị

Hội nghị đã có 11 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 8/2019, tập trung vào các nội dung: các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình biển Đông trong thời gian gần đây; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp (về bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;  về Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…); về công tác xét tuyển Đại học - Cao đẳng và tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020; thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; về công tác đảm bảo trật tự đô thị an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở…

Các đ/c cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, thông tin về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây và định hướng một số nội dung cần tập trung nắm bắt DLXH trong tháng 9/2019 như:

1. Tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây;

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các chức danh ở cơ sở; việc tổ chức quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân);

3. Về việc thực hiện Kế hoạch số 201-KH/QU ngày 23/8/2019 “Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”;

4. Các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn quận và thành phố đầu năm học mới (ngày khai giảng, các khoản đóng góp đầu năm, công tác tuyển sinh đầu cấp…);

5. Công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng;

6. Công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi;

7. Việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”;

8. Về các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong kỳ nghỉ 2/9; lời kêu gọi tổng biểu tình vào dịp Quốc Khánh  2/9 của một số đối tượng xấu;…)… và các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. 

Ban Tuyên giáo quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND quận để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.