Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống rác thải nhựa năm 2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 07:33  | Lượt xem: 216

Ngày 3/9/2019 tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông quận Long Biên; luật an toàn giao thông đường bộ; phòng chống rác thải nhựa.

Ngày 3/9/2019 tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông quận Long Biên; luật an toàn giao thông đường bộ; phòng chống rác thải nhựa.

Dự buổi tuyên truyền có Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, 2 phường, thành viên Ban công tác Mặt trận phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị tuyên truyền đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã quán triệt Thông tri số 20-TT/QU, ngày 16/8/2019 của Quận uỷ Long Biên về tăng cường các biện pháp chống rác thải nhựa và ni lông khó phân hủy trên địa bàn của quận Long Biên, Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 15/6/2019 của Uỷ ban Nhân dân quận Long Biên về thực hiện “chống rác thải nhựa”trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020 và các năm tiếp theo; tuyên truyền về thực trạng rác thải nhựa hiện nay; thời gian để phân huỷ một số rác thải nhựa, những thói quen hàng ngày sử dụng túi ni lông, đồ nhựa gây ô nhiễm môi trường; Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông; hành động thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và hành động của cán bộ MTTQ các cấp, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kêu gọi hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hạn chế sử dụng đồ nhựa; hãy nói không với túi nhựa; tận dụng tái chế đồ nhựa bỏ đi thành vật dụng hữu ích; xem một s Clip hình ảnh v rác thải nhựa, giới thiệu địa chỉ sản xuất túi ni lông sinh học thân thiện môi trường và mong các đại biểu là những tuyên truyền viên tích cực thực hiện, vận động phòng chống rác thải nhựa hiệu quả góp phần bảo vệ môi tường.

Tại hội nghị, báo cáo viên trình bày một s nội dung cơ bản Luật Giao thông đường b, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của Chính phủ qui định v x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường  sắt, thông tin v tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, quận Long Biên năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, xem một s Clip hình ảnh v các hành vi vi phạm giao thông đường bộ thường gặp, làm bài tập nhanh v Luật giao thông Đường b;  quán triệt Chỉ thị s 18-CT/QU ngày 09/1/2019 của Quận ủy Long Biên v tăng cường s lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác đảm bảm TTATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông; Kế hoạch s 17-KH-BATGT ngày 26/4/2019 của Ban an toàn giao thông quận Long Biên v tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên và mong các đại biểu d hội nghị chấp hành tốt luật giao thông, đồng thời là tuyên truyền viên tích cực vận động các thành viên trong gia đình, Nhân dân chấp hành tốt Luật giao thông đường b góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận Long Biên, thành ph Hà Nội

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên làm báo cáo viên tại hội nghị