Đảng - đoàn thể

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền “An toàn giao thông” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019
Ngày đăng 09/08/2019 | 16:55  | Lượt xem: 406

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/QU ngày 09/01/2019 của Quận ủy Long Biên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông; kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 26/4/2019 của Ban an toàn giao thông quận Long Biên về tuyên tuyền an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên; Chương trình tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên năm 2019.

Sáng ngày 08/8/2019, tại Trung tâm văn hóa phường Bồ Đề, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền “An toàn giao thông” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  năm 2019.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên thường trực – Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam – Thành viên BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Tạ Đức Giang – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các ông, bà trong Ban CTMT, Ban TTND, nhóm nòng cốt tuyên truyền tại các tổ dân phố phường Bồ Đề, Gia Thụy, Thạch Bàn, Long Biên;

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Tạ Đức Giang – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội đã cung cấp các thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc, trên địa bàn thành phố Hà Nội và địa bàn quận Long Biên; phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các giải pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc giao thông. Tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt, Đường bộ và giải pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với nội dung tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường trực – Trưởng ban Tuyên giáo & Đối ngoại Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội – Thành viên ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT gày 16/9/2009 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời hướng dẫn các cán bộ Mặt trận trong công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các tổ dân phố, khu dân cư giúp người dân có nhận thức đúng đắn hơn đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất trong nước góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động trong nước và phát triển kinh tế của đất nước.

 Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi thảo luận và đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền an toàn giao thông tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận, đồng thời vận động các doanh nghiệp sản xuất trong nước sản xuất ra hàng hóa có chất lượng, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.