Đảng - đoàn thể

Ban thường vụ Quận ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Ngày đăng 05/08/2019 | 17:27  | Lượt xem: 411

Thực hiện Quyết định số 955-QĐ/QU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy, từ ngày 01/8/2019 đến ngày 05/8/2019, quận đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thế Thạch -UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy làm Trưởng đoàn cùng các thành viên khác của Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương  (khóa XII) tại Đảng ủy Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 6; Chi bộ trường THPT Lý Thường Kiệt; Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận Long Biên và 03 đồng chí Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 15/10/2018 của BCH Trung ương (khóa XII) qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giúp cấp ủy các đơn vị và đảng viên được kiểm tra đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Qua nghiên cứu tài liệu và làm việc trực tiếp tại các đơn vị bước đầu cho thấy các cấp ủy và các đảng viên được kiểm tra đã quan tâm triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 15/10/2018 của BCH Trung ương (khóa XII).

Kết thúc các buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy - Trưởng đoàn kiểm tra đã phân tích, đánh giá ghi nhận kết quả đạt được của cơ sở, nêu những vấn đề còn hạn chế để cấp ủy và cá nhân được kiểm tra điều chỉnh, khắc phục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho hiệu quả. Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban thường vụ Quận ủy xem xét, chỉ đạo để có kết luận chính thức.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc tại các đơn vị:

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận

 

Đoàn kiểm tyra làm việc tại Đảng bộ Công ty CP quản lý Đường sông số 6